2016-1 (562): Mreža za energetsko učinkovitost

Definicija projekta

Vse večji stroški energije, pomanjkanje energetskih virov in klimatske spremembe so dejstva, ki zahtevajo spremembe. Za inovativna podjetja je zato povečanje energetske učinkovitosti izziv, poleg tega pa jim to istočasno izboljša konkurenčno prednost. Mreže za energetsko učinkovitost so orodja, ki vse to podpirajo. Z medsebojnim učenjem znotraj delujoče mreže podjetja in javne institucije oblikujejo ukrepe za zmanjšanje rabe energije na najbolj stroškovno učinkovit način. V začetni fazi delovanja mreže in medsebojnega sodelovanja se njena dejavnost nanaša na izboljšave učinkovitosti glede na poznavanje najnovejših tehnologij (električne naprave, sistemi za kombinirano ogrevanje in hlajenje,…) in uvajanje energetskega upravljanja. Projekt je usmerjen na vzpostavitev mreže energetske učinkovitosti za javne stavbe v lasti občine Zagorje, najprej na pilotni stavbi, kjer je energetsko informacijski sistem že nameščen, kasneje pa se bo to širilo na ostale javne stavbe v občini Zagorje glede na interese in potrebe.

Pričakovani rezultati

  • Vzpostavitev povezanosti javne oblasti, javnih institucij, podjetij in občanov v mreži,
  • Zmanjšanje poraba energentov pri porabnikih v posameznih javnih stavah,
  • izboljšana energetska politika v občini s poudarkom na URE (primer dobre prakse),
  • pri različnih akterjih v občini se bo dvignila zavest o potrebnosti URE na lokalni ravni,
  • izkušnje, potrebne za morebitno implementacijo tega projekta v drugih lokalnih skupnostih.

Področje dela študentov

  • Družboslovje
  • Humanistika
  • Tehnika

Prijava na: info@iri.uni-lj.si