11 Jun 2018

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018

Posredujemo vabilo na Mednarodno poletno šolo politične ekologije – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji. Poletna šola bo potekala med 3. in 7. septembrom 2018 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Udeležba je brezplačna. Več informacij o poletni šoli in prijavnico najdete na spletni strani poletne šole: https://www.politicalecology-ljubljana.si/.

Rok za prijave: za akreditiran program za magistrske in doktorske študente do 30. 6. 2018, za vse ostale 15. 7. 2018.

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

Poletno šolo organizirajo:

  • Fakulteta za družbene vede UL
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Inštitut za ekologijo
  • Študentsko društvo Iskra
  • Eko kolektiv
  • Časopis za kritiko znanosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Projekt sofinancirata Eko sklad j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor.