Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

Bodite obveščeni

Ime in priimek:

E-pošta:

Novice

 
 

Projekt EduFootprint – srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani


EduFootprint je del projektov iz tematske skupnosti Učinkovite zgradbe, ki jih vsebuje Interreg Program Mediteran. Po prvem letu izvajanja so bile projektne aktivnosti močneje usmerjene v računanje okoljskega ogljičnega odtisa v šolah na področju Mediterana.

 

Projekt H2020 MOBISTYLE: 10 zapovedi za razvoj IKT rešitev, ki temeljijo na potrebah ljudi


Na mednarodnem projektu MOBISTYLE je raziskava že podala prve pomembne rezultate/rešitve, pri čemer je imel ključno vlogo IRI UL. Gre za priporočila namenjena razvijalcem projektnih IKT rešitev, s katerimi lahko vplivajo na vedenje ljudi v stavbah, in sicer v smeri izboljšanja kakovosti okolja v stavbah, zdravja in nižje rabe energije. Priporočila in rešitve za zmanjšanje rabe energije so zasnovana na dejanskih potrebah uporabnikov prostorov.

 

IRI UL in projekt CompoHUB v časopisu DELO


V četrtkovi izdaji časopisa DELO (26.10.2017) je novinarka Polona Malovrh v članku »Kalilnica mojstrov za kompozite« predstavila projekt CompoHUB ter izobraževanja na področju kompozitne izdelave, ki jih skupaj z našim partnerji iz Zasavja (podjetjem Aereform in Zasavsko ljudsko univerzo) izvajamo v regiji, ki jo sicer pesti ena najvišjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji – a jo hkrati zaznamuje močna povezanost in sodelovanje med prebivalci.

 

Seminar »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov – primer IPRO«


V sodelovanju z Ambasado Združenih držav Amerike smo na Univerzi v Ljubljani organizirali dvodnevni strokovni seminar »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov – primer programa IPRO (Illinois Institute of Technology, ZDA)«. Gostja iz IPRO, Prof. Limia Shunia, je predstavila značilnosti modela, zgodovino in potek institucionalizacije, njihovo strategijo, učne izide, povezovanje z industrijo in praktično delo s študenti.

 

Preliminarna analiza projektov »Po kreativni poti do znanja 2017«


Projekti PKP – »Po kreativni poti do znanja« (sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS) povezujejo študente ter mentorje iz univerzitetnega in industrijskega okolja. V okviru projektnih aktivnosti študentje proučujejo različne probleme in izzive gospodarskega in družbenega okolja. Interdisciplinarna narava projektov prispeva k mreženju študentov različnih disciplin ter strokovnjakov iz gospodarstva in družbenega okolja. S spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva se izvaja proces kroženja znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

 

Posvet »Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik: Razprava o energetiki in prometu med stroko, javnostjo in politiko«


Vljudno vas vabimo na posvet »Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okolijskih tematik: Razprava o energetiki in prometu med stroko, javnostjo in politiko«, na katerem sodelujemo s strokovnim prispevkom »Interdisciplinarni projekti kot primer kroženja znanja med univerzo in družbo«.

Posvet bo potekal 13. 9. 2017,  9.00 - 13.00 v veliki dvorani (2. nadstropje) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana). Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

Uspešno izvedena sekcija kompozitov v okviru 9. industrijskega forum IRT 2017


6. junija 2017 je v  soorganizaciji Erasmus+ projekta CompoHUB v Portorožu prvič potekala sekcija »Kompoziti in lahke konstrukcije« na 9. industrijskem forumu inovacij, razvoja in tehnologije (IRT) 2017.

 

Projekt EduFootprint – srečanje v Grčiji


Drugo projektno srečanje (MED - School Low carbon footprint in Mediterranean cities), ki je bilo v kraju Messini, Grčija, je gostil partner EGTC Efxini Poli – SolidarCity NETWORK. Ključni del srečanja se je nanašal na rezultate prvega testiranja orodja za izračun ogljičnega odtisa stavb.

 

Projekt H2020 MOBISTYLE: Srečanje v Sloveniji


19. in 20. aprila 2017 je na Univerzi v Ljubljani v organizaciji IRI UL potekal že drugi konzorcijski sestanek evropskih partnerjev  projekta MOBISTYLE, katerega namen je preučevanje vpliva na vedenje ljudi in povečanje zadovoljstva in zdravja ob najnižji možni rab energije v stavbah. Več o vsebini in dosedanjih dejavnostih projekta si lahko preberete tudi  v  prvem novičniku, ki ga najdete v nadaljevanju novic.

 

9. industrijski forum IRT 2017 – Sekcija kompozitov


Obveščamo vas, da bo 5. in 6. junija 2017 v Portorožu potekal 9. industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologije 2017. Forum je tradicionalen, saj se je na njem v minulih osmih letih predstavilo več tisoč udeležencev z več sto najbolj aktualnih strokovnih tem.

 

SLOVENSKI KONGRES »Kinesio taping«: 31. 3. 2017 v Ljubljani


Na Univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo Soča v Ljubljani bo 31. marca potekal 1. slovenski kongres »Kinesio tapinga«. Metoda je že uveljavljena znotraj uradne medicine, uporablja pa se predvsem v fizioterapiji in športni medicini.

 

Unistar PRO rešil izziv upravljanja identitet v okolju ciprske Tehnične univerze


Družba Unistar PRO je Tehnični univerzi na Cipru rešilo izziv povezovanja najrazličnejših zalednih ter spletnih sistemov in upravljanja identitet študentov ter zaposlenih. Rešitev upravljanja identitet omogoča dostop do aplikacije vsem zaposlenim in študentom na univerzi. Ti lahko z načinom spletnega nakupovanja (s preprosto uporabo nakupovalnega vozička in košarice) pridobijo ustrezne pravice na posameznih ciljnih sistemih brez posredovanja skrbnikov. Sistem pa poskrbi, da jim pravice dostopa prenehajo veljati, ko zapustijo fakulteto ali zamenjajo študij oziroma delovno mesto.

 

9. industrijski forum IRT 2017, Portorož, 5. in 6. maj


Obveščamo vas, da bo 5. in 6. junija v Portorožu potekal 9. industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologije. Forum je tradicionalen, saj se je na njem v minulih osmih letih predstavilo več tisoč udeležencev z več sto najbolj aktualnih strokovnih tem.

 

Projekt CompoHUB: Partnerski sestanek v Kuressaare, Estonija


8. in 9. Februarja je v mestu Kuressaare na estonskem otoku Saaremaa potekal partnerski sestanek projekta CompoHUB, na katerem smo pregledali obstoječe stanje ter začrtali pot za učinkovit zaključek v zadnjih šestih mesecih trajanja projekta.

 

Projekt PEOPLE: Knolwedge Alliance 2016 sestanek za koordinatorje


V petek, 10. Februarja 2017, je v Bruslju potekal uvodni sestanek vseh koordinatorjev dvajsetih projektov Koalicij znanja 2016 (Erasmus+, Knowledge Alliance 2016). Sestanek je organizirala EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) agencija pod okriljem Evropske komisije.

 

Projekt EDUFOOTPRINT: Uvodni »Kick-off« sestanek


30. novembra in 1. decembra 2016 je v Trevisu, Italija potekal prvi uvodni sestanek v okviru projekta EDUFOOTPRINT, ki se izvaja v okviru razpisov Interreg Mediterranean – MED. Uvodni sestanek je gostil koordinator »Province of Treviso«, sestanka se je udeležilo vseh sedem  projektnih partnerjev iz Italije, Portugalske, Slovenije, Albanije, Grčije in Španije.

 

Projekt CompoHUB: Pilotna izobraževanja


V sklopu aktivnosti razvoja in testiranja izobraževalnega programa ter spletnega učnega portala smo izvedli dve pilotni izobraževanji v Sloveniji, vsako v trajanju 65 šolskih ur. V okviru izobraževanj smo usposobili 15, večinoma brezposelnih oseb za področje izdelave kompozitnih izdelkov.

 

Delavnica "Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju"


Želite razumeti procese digitalne transformacije?
Se boste preobrazbe poslovanja lotili pravočasno in za pravo ceno?
Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

 

Srečno, uspešno in zdravo 2017!


Želimo vam srečno, uspešno in zdravo leto 2017!

 

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000


Izšla je nova 66. številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek Energetsko upravljanje javnih stavb - UL EF kot vzorčni primer za učinkovito rabo energije.

V 66. številki revije IRT3000, ki je namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam (IRT), predstavljamo skupno rubriko o prenosu znanja in o dosežkih ter rezultatih raziskovalcev in študentov z UL.

 

Projekt PEOPLE: Uvodni »Kick-off« sestanek


17. in 18. Novembra 2016 smo na Univerzi v Ljubljani gostili uvodni, tako imenovani »Kick-off« sestanek v okviru projekta PEOPLE  – Erasmus+ Koalicije znanja 2016. Na sestanku je bilo prisotnih 15 udeležencev, predstavnikov univerz in podjetij iz štirih držav Evropske Unije; Velike Britanije, Nizozemske, Češke in Slovenije. Dogodek je uradno otvoril Prof. Dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, ki je izpostavil pomen povezovanja in kroženja znanja med univerzami in industrijo, še posebej na področju oblikovanja in izvajanja visokošolskih študijskih programov.

 

Projekt H2020 MOBISTYLE: uvodni sestanek na Nizozemskem


20. in 21 oktobra je na univerzi v Maastrichtu potekal prvi ang. t.i. »Kick-off« sestanek v okviru projekta MOBISTYLE, ki teče po okriljem prestižnega programa Obzorje 2020, natančneje teme EE07-2016-IA spreminjanje vedenje za večjo energetsko učinkovitost preko IKT.

 

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000


Izšla je nova 65. številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek Prenos znanja med univerzo in industrijo prek interdisciplinarnih študenskih projektov.

V 65. številki revije IRT3000, ki je namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam (IRT), predstavljamo skupno rubriko o prenosu znanja in o dosežkih ter rezultatih raziskovalcev in študentov z UL.

 

Napovedujemo: Projekt Edufootprint (Interreg Mediterranean - MED)


Na sestanku, dne 27. septembra 2016, je MED Steering Committee izbral za sofinaciranje 49 modularnih projektov, med njimi je tudi projekt Edufootprint (School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities). Projekt bo potekal pod koordinatorstvom »Province of Treviso«, poleg IRI UL, v projektu sodeluje še 7 projektnih in  9 pridruženih partnerjev. Projekt v skupni vrednosti 1,2 MiO € bo trajal 28 mesecev, predvideni začetek je 1.11.2016.

 

Raziskovalna mreža 16 + 1


IRI UL je kot slovenska raziskovalna organizacija podpisal sporazum za vzpostavitev »16+1 raziskovalne mreže«. Mreža v okviru Foruma 16+1 povezuje akademske in raziskovalne organizacije iz držav srednje in vzhode Evrope (CEE) ter Ljudske Republike Kitajske. Sporazum je bil podpisan v okviru prvega 16+1 akademskega foruma, ki je potekal 20. in 21. oktobra v Varšavi na Poljskem. Forum je bil organiziran in podprt s strani Centralnega biroja za zbiranje in prevajanje podatkov (angl. Central Compilation & Translation Bureau), ki predstavlja največji znanstveno-raziskovalni možganski trust na Kitajskem, ter kitajskim podjetjem Huawei.

 

Vabilo na konferenco: Energy impacts: People, Responsibilities and the Contested Futures of Energy Developments (University of Bergen, 27. feb - 1. mar 2017)


Znanstveniki s področja družboslovja so vključeni v raziskave, oblikovanje strategij in mnenj s katerimi opozarjajo na socialne, zdravstvene, okoljske in politične vplive energetskega razvoja. Njihovi napori dokumentirajo vpliv energije na lokalna okolja, nastajajoči dokumenti pa pojasnjujejo povezave med energijo in interesnimi vplivi. Pomagajo nam razumeti, kako so razdeljeni vplivi med različnimi populacijami in regijami, zato vključevanje družboslovnih znanosti povezuje tok energije in njeno uporabo. Konferenca je namenjena raziskovanju tega širokega področja.

 

Vabilo na Konferenco: Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje


Ljubljana, City Hotel, 8. december 2016, med 9.00 - 13.00

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi ’učinkovitejša’ mobilnost. Pomembni premiki se trenutno dogajajo tako na občinski kot državni ravni, predvsem z izvajanjem celostnih prometnih strategij. Eden največjih izzivov za občine bo premik od gradnje cest in krožišč k načrtovanju trajnostne prometne infrastrukture, ki bo pešačenju in kolesarjenju dodelila pomembnejšo vlogo.

 

ODPOVEDAN Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov


Spoštovani,
žal vas obveščamo, da moramo naš posvet Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov, ki je bil načrtovan za petek 14. 10. 2016, odpovedati. Vzrok je nenadna odpoved s strani gostov iz ZDA, posvet bi lahko izvedli tudi brez tega, a smo cel koncept gradili na predstavitvi dobre tuje prakse in bi morali vsebino v kratkem času ustrezno prilagoditi (pa tudi z odzivom udeležencev nismo bili preveč zadovoljni). Ne glede na to, bomo z dejavnostmi institucializacije modela nadaljevali in poskušali posvet ustrezno ponoviti, zato vas bomo takrat ponovno prosili za sodelovanje.

 

Energetsko upravljanje javnih stavb – EF UL kot vzorčni primer za učinkovito rabo energije


V stavbah preživimo večji del svojega življenja, zato nam morajo zagotavljati ustrezno ugodje, omogočati zdravo bivalno okolje in varnost ob kar se da nizki porabi energije. To je bil tudi osnovni namen celovite energetske prenove stavbe UL EF (2013-2014), ključen poudarek je bil najprej na  učinkovitosti stavbnih sistemov, v letu 2016 pa na vzpostavitvi sistema energetskega upravljanja. S tem so se stroški za energijo zmanjšali letno za ~35 % (iz ~288.000,00 € v letu 2011 na ~198.000,00 € v letu 2015), predvideni prihranki pa so bili z izvajanjem aktivnega ravnanja z energijo v letu 2016 tudi bistveno preseženi. Izvedene aktivnosti energetskega upravljanja so tudi osnova za vzpostavitev sistema ravnanja z energijo v skladu s standardom SIST EN ISO 50001:2011.

 

Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov


V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenih držav Amerike organiziramo strokovni posvet »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov«. Posvet bo potekal 14.10.2016 s pričetkom ob deveti uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana).

 

Napovedujemo: Projekt PEOPLE (Koalicije znanja)


Projekt »PEOple-centered development approaches in Practical and Learning Environments« (PEOPLE) je bil pod koordinatorstvom IRI UL v shemi Koalicij znanja 2016 (Knowledge Alliance, Erasmus+) izbran za sofinanciranje.

 

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000


Izšla je nova 63. številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek Izobraževanje na področju kompozitne izdelave.

V 63. številki revije IRT3000, ki je namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam (IRT), predstavljamo skupno rubriko o prenosu znanja in o dosežkih ter rezultatih raziskovalcev in študentov z UL.

 

Projekt MOBISTYLE


IRI UL je eden izmed partnerjev v novem projektu MOBISTYLE (H2020). Namen projekta MOBISTYLE je motivirati in vplivati na uporabnike, da spremenijo ter izboljšajo obnašanje glede rabe energije. Tu gre predvsem za akcije ozaveščanja s privlačnimi in uporabniku prilagojenimi, proaktivnimi in z IKT podprtimi storitvami, v povezavi z rabo energije, kakovostjo notranjega okolja in zdravjem ter vsakdanjim načinom življenja.

 

Standardni razpisi in informativni dan programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020


Z veseljem vas obveščamo, da so na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom "novice", objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo v sodelovanju z Organom upravljanja in Skupnim sekretariatom organizirala še informativni dan za predstavitev standardnih projektov tudi v Sloveniji, ki bo 14. julija 2016 v Jamskem dvorcu v Postojni.

 

8. Industrijski forum IRT: Portorož, 6. in 7. junij 2016


Industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologije bo tudi v letu 2016 nadaljeval tradicijo združevanja vseh, ki delujejo v industriji. Najpomembnejši strokovni dogodek slovenske industrije bo letos dvodneven in se bo odvijal junija v Portorožu. Na forum se bodo, tako kot v prejšnjih letih, odvijale predstavitve strokovnih prispevkov, na ogled pa bo tudi strokovna razstava.
Do 31. maja izkoristite ugodnosti predprijave!

 

Iskrin študentski inovacijski izziv: Pametne in energetsko učinkovite zgradbe


Z veseljem vas obveščamo o dogodku, ki ga v teh dneh pričenja Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., eden izmed ustanoviteljev IRI UL:
"Iskrin študentski innovacijski izziv: Pametne in energetsko učinkovite zgradbe"
Dogodek je namenjen predvsem študentom, v sklopu katerega lahko predstavijo inovativne predloge, koncepte in prototipe uporabe inovativnih in odprtih tehnologij, pametnih naprav in inteligentnih sistemov za energetsko učinkovito upravljanje zgradb (pametne inštalacije & sistemi upravljanja z energijo).

 

Podpora Ameriškega veleposlaništva pri razvoju učnega laboratorija v realnem okolju


Razvoj in uvajanje modela učnega laboratorija v realnem okolju (angl. »real life learning lab«) ter njegova formalna umestitev kot dodatek k obstoječim študijskim programom na Univerzi v Ljubljani, je bila podprta s strani Veleposlaništva Združenih držav Amerike kot dobra praksa interdisciplinarnega povezovanja ter kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter slovensko industrijo.

 

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000.


Izšla je nova 62. številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek Vzletišče RUARDI: razvoj in umeščanje alternativnih rešitev za degradirano industrijsko okolje.

 

3D modeliranje visoko učinkovitih stavb


Projektiranje kakovostnih in visoko učinkovitih stavb v okviru omejenih finančnih sredstev je težko in odgovorno opravilo. Zato se uporablja različna računalniška orodja, eden od najbolj zmogljivejših je BIM (Building Information Modeling), ki omogoča sodoben, pametnejši način gradnje in projektiranja.

 

CompoHUB: Izobraževanje slovenskih predstavnikov na področju kompozitnih tehnologij


Od 21.3. do 25.3. je v mestu Kuressaare (Estonija) v okviru projekta CompoHUB potekalo petdnevno izobraževanje petih predstavnikov iz različnih slovenskih organizacij na področju kompozitne tehnologije.

 

Promocija Zavezništva znanja - SINFO in Umanotera


Z veseljem vas obveščamo, da so našo dobro prakso »Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb«, ki smo jo v preteklih letih razvijali tudi v okviru evropskega projekta EURL3A - Real Life Learning Lab, prepoznali in predstavili v informativno promocijski reviji SINFO, ki spodbuja promocijo sonaravnega razvoja Slovenije in v videu, ki ga je pripravila Umanotera  temo dobrih praks zmanjševanja izpustov CO2.

 

Na »University-Business« forumu smo predstavili Model Učnega laboratorija v realnem okolju


25. in 26. februarja je na Dunaju potekal tematski »University-Business« forum pod okriljem Evropske komisije, avstrijske gospodarske zbornice ter avstrijskega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo. Tudi IRI UL je kot edini predstavnik iz Slovenije na forumu predstavil model Učnega laboratorija v realnem okolju.

 

Obisk delegacije predstavnikov Čikaškega inovacijskega ekosistema iz ZDA


V okviru programa »Tech Innovation, Education, & Entrepreneurship Fellowship« je Slovenijo v marcu 2016 obiskala delegacija predstavnikov Čikaškega inovacijskega ekosistema.

 

CompoHUB delavnica za prenos znanja v Sušicah na Češkem


V Sušicah na Češkem je 17. in 18. februarja potekala delavnica za prenos znanja, ki jo je organiziralo podjetje CompoTech, češki partner v projektu CompoHUB, na kateri smo sodelovali tudi predstavniki IRI UL.

 

Razpis za delovno mesto direktorja


Inovacijsko-razvojni inštitut UL razpisuje delovno mesto: Direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta UL,
s polnim ali krajšim delovnim časom za določen čas dobo 4 let.

 

Energetska prenova stavb – izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020


Skladno z izvajanjem kohezijske politike je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb. S tem so se formalno začele aktivnosti za pripravo potrebne dokumentacije in odločanje za investiranje v energetsko prenovo.

 

1, 2, 3 LJUBLJANA - Nova rešitev za spodbujanje gibanja in trajnostne mobilnosti


Nova aplikacija za pametne telefone '1, 2, 3 Ljubljana' je namenjena spodbujanju zdravega načina življenja in zmanjševanju vpliva prometa na okolje. Razvili so jo podjetje CVS Mobile, znanstvenoraziskovalni center SAZU in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v projektu 'DriveGreen', ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Prvič jo bodo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana javno predstavili v petek, 18. marca 2016, ob 9. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka ulica 16, Ljubljana).

 

Vabilo na mednarodno konferenco »Aquaponics Research Matters«


V torek 22. marca 2016 pod pokroviteljstvom evropskega COST programa (European Cooperation in Science and Technology) na Biotehniški fakulteti gostijo eno največjih mednarodnih konferenc na temo akvaponike v Evropi: »Aquaponics Research Matters«, na kateri bodo uveljavljeni svetovni strokovnjaki predstavili najnovejša akvaponska dognanja kolegom iz celotne Evrope.

 

Energetski informacijski sistem Univerze v Ljubljani


Skladno z »Energetsko strategijo« je UL v letu 2014 oblikovala »Energetski koncept UL«, v letu 2015 pa vzpostavila »Energetsko knjigovodstvo  UL«, izbran izvajalec je bil Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL).

 

Sodelovanje antropologov in inženirjev za spodbujanje trajnostne mobilnosti


V Budimpešti poteka od sredine januarja raziskava o navadah ljudi v prometu, ki jo izvajajo v interdisciplinarnem projektu DriveGreen, pri katerem sodelujejo podjetje CVS Mobile, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

 

Enomesečni delovni obisk v Združenih državah Amerike


Sodelavec IRI UL je kot zunanji evalvator na Chicaškem Illinois Institute of Technology (IIT; web.iit.edu) ocenjeval in sodeloval v izobraževalnem programu IPRO (»Interprofessional Projects Program«; ipro.iit.edu), ki že od leta 1995 uvaja podobne principe interdisciplinarnega povezovanja študentov, profesorjev in strokovnjakov iz podjetij.

 

IRI UL je prejel srebrno jabolko kakovosti za projekt TRAP-EE!


Obveščamo vas, da je IRI UL prejel srebrno jabolko kakovosti za projekt TRAP-EE. Priznanje je podelil Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

 

Kako obvladati stres in razvijati svoje potenciale?


Predstavljamo vam prispevek dr. Franca Giderja, člana strokovnega sveta IRI UL, ki se zadnjih nekaj let s programom Bizinaizi intenzivno posveča tudi ozaveščanju in širjenju znanja o tehnikah obvladovanja stresa in razvijanju lastnih potencialov tako na delovnem mestu, kot v vsakdanjem življenju. Dr. Gider na lastnem primeru in zgledu odgovarja na pomembno vprašanje, ki si ga v življenju slej ali prej zastavi vsak izmed nas.

 

Zrno zdravja


Članica strokovnega sveta IRI UL, gospa Marta Turk, je predsednica Zbornice osrednjeslovenske regije, ustanoviteljica Zavoda za razvoj ženskega in družinskega podjetništva META in tudi ena od vodilni oseb za promocijo zdravja na delovnem mestu. V nadaljevanju vam predstavljamo portal Zrno zdravja, ki je nastal v okviru projekta Zrno zdravja.

 

Dokazani merljivi učinki izobraževanja za vzdrževalce in hišne tehnike


V oktobru 2014 smo v okviru projekta TRAP-EE izvedli prvo pilotno izobraževanje za vzdrževalce in hišne tehnike na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti, vzdrževanja sistemov ter varčne rabe energije v stavbah. Izobraževanje sledi smernicam standarda ISO 50.001, ki v členu 4.5.2 od organizacij zahteva, da svoje zaposlene ustrezno izobrazijo na področju energetske učinkovitosti in rabe energije. Za oceno uspešnosti že izvedenih izobraževanj smo po enem letu ponovno opravili intervjuje z udeleženci. Na naše veliko zadovoljstvo smo prepoznali številne konkretne in merljive pozitivne učinke. Več v nadaljevanju novice.

 

2-DNEVNO IZOBRAŽEVANJE za vzdrževalce in hišne tehnike na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti stavbe, 7. 12. in 14. 12. 2015


Glede na uspešno izvedena pretekla izobraževanja ter pozitivne odzive s strani udeležencev, smo se na IRI UL odločili, da ponovno organiziramo 2-DNEVNO IZOBRAŽEVANJE za vzdrževalce in hišne tehnike na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti stavbe.

 

Enomesečni delovni obisk v Združenih državah Amerike – vsi stroški kriti!


Vse, ki vas zanimajo tuji modeli povezovanja, prenosa znanja in spodbujanja podjetništva, želimo obvestiti o pozitivni izkušnji našega sodelavca, ki se je pravkar vrnil iz enomesečnega delovnega obiska Združenih držav Amerike, podprtega s strani U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. Program nudi slovenskim organizacijam in posameznikom prilagojene treninge v različnih ameriških organizacijah, ki delujejo v Chicaški regiji. Več o programu ter razpisu si preberite v nadaljevanju novice.

 

Poudarki iz konference o krožnem gospodarstvu


V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je 3. novembra potekla Konferenca o krožnem gospodarstvu v organizaciji Ekologov brez meja in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Namen je bil, da se deležnikom iz različnih sfer (javni določevalci, gospodarstvo, nevladniki in akademija), pojasni kaj je krožno gospodarstvo in v praksi predstavi najboljše primere dobre prakse iz Slovenije in Evrope.

 

Predstavitev Programa sodelovanja INterreg V-A Slovenija-Avstrija


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

 

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000.


Izšla je nova 59. številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek Varčno z energijo - Trajnostno naravnan način življenja se začne v šoli.

 

Energetski koncept kot podpora trajnostnem razvoju UL


Energetski koncept UL (UEK) predstavlja koncept razvoja Univerze v Ljubljani na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, so-proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Na podlagi povabila izvajalcem za oddajo ponudb UL je bil za pripravo UEK izbran IRI UL, pri pripravi so poleg sodelavcev IRI UL sodelovali zaposleni na rektoratu in posameznih fakultetah (pridobivanje podatkov o stavbah).

 

Dan trajnostne energetike v Zagorju: »Mobilnost v občini Zagorje ob Savi«


Vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka Dan trajnostne energetike v Zagorju z naslovom »Mobilnost v občini Zagorje ob Savi«, ki bo potekal v četrtek, 5.11.2015, ob 18. uri v Obnovljenem rudarskem muzeju v Kisovcu.

 

IRI UL na konferenci Trajnostna energija lokalno


15. septembra je potekala strokovna konferenca, oziroma Prvo strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev z naslovom TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO, Lokalni energetski koncepti v praksi.

 

Objava delovnih programov Obzorje 2020 za leti 2016 in 2017


Evropska komisija je 14. oktobra objavila programe Obzorje 20202 za leto 2016 in 2017.

 

IRI UL - inovativni primer – pridružite se nam na Inovaciji energetike '15, Izbire za jutri


Naš primer inovacije »Inovativno in naročniku prilagojeno izobraževanje vzdrževalcev in hišnih tehnikov o energijski učinkovitosti« bomo predstavili 7. oktobra na 7. strateškem srečanju Inovacija energetike'15, Izbire za jutri in se z njim potegovali za nagrado za najboljšo inovacijo.

 

Napovedujemo: Projekt »Skilled hands for hi-tech production« - CompoHUB


Projekt CompoHUB je bil v shemi Strateških partnerstev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2015 (program Erasmus+) potrjen za sofinanciranje. Ključni cilj projekta je razvoj izobraževalnega programa ter spletne izobraževalne platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju kompozitne tehnologije. Projekt se je pričel z septembrom 2015, uvodni sestanek pa smo izvedli 24.9. na Univerzi v Ljubljani.


 

DANUBE 2014-2020 - Interreg razpis Podonavje je odprt!


Od 23. septembra je odprt razpis Podonavje (Danube Transnational Programme 2014-2020), ki spodbuja reševanje skupnih izzivov in potreb regije na področju inovativnosti, prenosa znanja in podjetništva, naravnih in kulturnih virov, transporta ter energetske učinkovitosti. Nacionalni informativni dan v Sloveniji bo potekal 7. oktobra 2015 v Ljubljani.

 

Informativni dan ob prvem razpisu programa Interreg Mediteran 2014−2020


V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu.

 

Izšla je 58. številka revije IRT


Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek o Načrtovanju razvoja degradirane regije.

 

Vabljeni na seminar Varčno z energijo


Vse učiteljice in učitelje osnovnih šol ter druge zaposlene na osnovnih šolah vabimo na seminar VARČNO Z ENERGIJO, ki ga organizirata društvo Focus in Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani.

 

Izšla je 57. številka IRT3000


Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000. Tudi v zadnji številki revije IRT3000 lahko preberete prispevek sodelavcev IRI UL s področja prenosa znanja.

 

Izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v sodelovanju z Razvojnim svetom kohezijske regije Zahodna Slovenija pripravila Informativni dogodek o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Republika Slovenija je v programskem obdobju 2014 – 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev.

 

Opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 15. junija in 16. junija 2015 pripravila Investicijsko konferenco na temo Strategije pametne specializacije.

 

Konferenca Trajnostna (energetska) prenova zaščitenih stavb


16. junija 2015 je na Gradu Fužine potekala konferenca Trajnostna (energetska) prenova zaščitenih stavb. Na konferenci smo predstavili Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo zaščitenih stavb.

 

Zasavski ekosistem prihodnosti


V Zasavju se je vzpostavil razvojni forum, ki ga izvajajo na participativni način. Akterji razvoja, ki so se doslej zbrali že na dveh srečanjih, so v sklopu moderiranih delavnic zelo poudarili pomen sodelovanja in trajnostnega razvoja kot ključnih kriterijev razvoja v prihodnosti Zasavja.

 

7. industrijski forum IRT 2015


Najpomembnejši strokovni dogodek slovenske industrije - industrijski forum inovacij, razvoja in tehnologije bo potekal 8. in 9. junija 2015 v Portorožu.

 

Poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij Strategije pametne specializacije


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila odprti poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri, ki bodo nadgradile Strategijo pametne specializacije. Rok za oddajo predlogov je 25. maj 2015.

 

MED - transnacionalni program Mediteran


23. Junija 2015 bo v Marseillu potekal dogodek »MED Kick-Off«, v okviru katerega bo predstavljen program Mediteran (INTERREG MED Programme) za obdobje 2014-2020. Predstavljene bodo tematske prednostne naloge, pričakovanja glede prihodnjih projektov in nova struktura programa.

 

Javni poziv Energetike Ljubljana za povečanje energijske učinkovitosti


Energetika Ljubljana je objavila javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost. Javni poziv velja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 6. 2015.

 

Izšla je 56. številka IRT 3000


Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek o Raziskovanju pristopov k celoviti energetski obnovi stavbe rektorata Univerze v Ljubljani.

 

Inovacijska stičišča: drugi del


Inovacijsko stičišče je platforma za tesno sodelovanje med akterji regionalnega inovacijskega sistema. Zasnova (regionalnega) inovacijskega stičišča je zato močno povezana z oceno delovanja in participacije akterjev znotraj regionalnega inovacijskega sistema. Zato v prispevku podrobneje predstavljamo metodologijo koncepta inovacijskih stičišč, ki je bil razvit v okviru Hubconcepts.

 

Koncept inovacijskih stičišč: prvi del


Na povabilo Nacionalnega inštituta za biologijo in Univerze v Ljubljani je prejšnji mesec v Zbornični dvorani predaval dr. Jukka Viitanen. Predstavil je koncept inovacijskih stičišč, ki kot analitično orodje nadgrajuje model trojne vijačnice in omogoča analizo ali načrtovanje regionalnih inovacijskih platform.

 

Objavljen prvi razpis programa Območje Alp 2014 - 2020


Rok za oddajo predlogov je 10. april 2015. Razpis Interreg Alpine Space alpskim območjem v Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji, Sloveniji, Lihtenštajnu in Švici namenja 116 M€ (skupaj z nacionalnimi prispevki pa obsega več kot 139 M€) za razvoj skupnih ukrepov.

 

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo 2015


Znani so finalisti Rektorjeve nagrade za naj inovacijo v letu 2015. Predstavitev finalistov bo v torek, 24. marca 2015 ob 17. uri.

 

Izšla je 55. številka IRT3000


Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000. Zadnji IRT3000 prinaša med drugim tudi prispevek o Energijsko učinkovitem vodenju naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

 

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije objavila razpis za izbor inovacij


GZS Zbornica osrednjeslovenske regije objavila nov razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2014-2015. Kandidati lahko prijavijo tehnološke in netehnološke inovacije. Rok za oddajo prijave je 07.04.2015.

 

Ponovno odprt razpis KIC InnoEnergy


Do 10. aprila 2015 bo odprt nov razpis KIC InnoEnergy za inovativne projektne predloge v podporo razvoju izumom v tržno uspešne inovativne produkte in storitve, ki zmanjšujejo stroške za energijo in/ali emisije TGP ali izboljšujejo zanesljivost energetskih storitev ali zanesljivost obratovanja energetskih sistemov.

 

Razpis Central Europe: samo e-prijava


Prvi javni razpis programa Srednja Evropa - Central Europe bo objavljen v četrtek, 12.2.2015. Mednarodni konzorciji partnerjev bodo lahko prijavili projekte za boljšo prometno povezanost, več inovacij, zaščito in pametno upravljanje naravnih virov in kulturne dediščine za trajnostno rast in rešitev za nizkoogljično družbo. Na voljo bo  predvidoma 80 milijonov EUR; rok za prvostopenjsko prijavo bo 13. april.

 

Eurostars


Program Eurostars podpira raziskave v malih in srednjevelikih podjetjih. Omogoča sredstva za mednarodni razvoj inovacij, ki so lahko hitro na trgu. Nosilci projektov so podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj. V povprečju gre za projekte 3 – 4 partnerjev iz vsaj dveh držav. 

 

Napoved: Infodnevi interregov in razpisov Srednja Evropa in Območje Alp


4. marca 2015 bo v Ljubljani nacionalna konferenca z naslovom Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih teritorialnega sodelovanja, na kateri bodo predstavljeni programi v novi finančni perspektivi in izkušnje iz preteklega obdobja. 5. marca bo informativni dan za razpisa na programih Srednja Evropa in Območje Alp.

 

FALLING WALLS LAB Ljubljana


Prijavite se na mednarodni dogodek  Falling Walls Lab 2015, ki bo potekal 25. marca 2015 na Univerzi v Ljubljani. Za pot v finale v Berlin se lahko potegujete s svojim inovativnim projektom študentje, raziskovalci ali podjetniki; skupni pogoj: mlajši od 35 let. Rok za prijavo je 11. marec 2015.

 

Mednarodna delavnica DESIGN (dis)ABILITY


Produkcijski center RogLab v Ljubljani in Open Style Lab (MIT) vabita oblikovalce in oblikovalke ter inženirje in inženirke k udeležbi na mednarodni sodelovalni delavnici DESIGN (DIS)ABILITY, ki se bo osredotočala na modno oblikovanje, gibalno oviranost in asistenčno tehnologijo. Delavnica bo potekala v Ljubljani od 30. marca do 3. aprila 2015. Rok za prijavo: 9. 2. 2015.

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.