Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee
 

IRI UL kot partner pri kandidaturah na EU razpise

 

Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU. V okviru teh programov in skladov EU oblikuje razpise, na katere se lahko prijavijo podjetja, raziskovalne institucije ali pa raziskovalci. Poleg tega EU sodeluje tudi v pobudah, ki formalno niso del EU programov, ampak jih presegajo. Nekaj teh možnosti je na spletni strani (Vir).


M
ožnosti partnerskega sodelovanja IRI UL pri kandidaturah na EU razpise so odvisne od pogojev in zahtev posameznega razpisa. V projektih, ki smo jih izvedli v preteklosti, je bil IRI UL partner v konzorciju, medtem ko so bili prijavitelji druge tuje raziskovalne inštitucije ali pa podjetja. V okviru projektov je lahko vloga IRI UL različna:

  • identificira že obstoječe znanje in potencialne partnerje znotraj UL za pripravo projekta;
  • oblikuje povezavo med gospodarstvom in ul (identifikacija ključnih deležnikov med pripravo in promocija med izvedbo projekta);
  • vodi del projekta (posamezen paket oz. aktivnost) kot partner v konzorciju;
  • promocija rešitev v okviru izvedenega projekta (srečanja, okrogle mize, delavnice, objava strokovnih člankov);
  • oblikuje podporo za zagon novih projektov na predlog sodelavcev oz. gospodarstva.

PIC
(Participant Identity Code) za IRI UL v 7OP je 997984210.

LEAR za IRI UL je:
Dr. Slavko Dolinšek
director
IRI UL
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 241 8 643
e-mail: slavko.dolinsek@iri.uni-lj.si

 

Opis projektov


Cilj projekta
CERIM (Central Europe Research to Innovation Models) je razviti model za učinkovit prenos raziskovalnih rezultatov (tehnologij in znanja) do ciljnih skupin podjetij.
V projektu IRIS (Interests & Recruitment In Science) raziskujemo problematiko slabega zanimanja mladih, še posebej deklet, za nadaljevanje poklicne kariere v znanosti in predvsem v naravoslovno tehniških poklicih.
Ključni cilj projekta TARGET (Transformative, Adaptive, Responsive and Engaging Environment) je razvoj specifičnega virtualnega okolja, ki bo s pomočjo naprednih tehnologij za spodbujanje učenja (technology enhanced learning) omogočal pospešen razvoj kompetenc posameznikov.

Energy Virtuous Living Lab je projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Namen projekta je vzpostaviti mrežo 6 živih laboratorijev – okolij, kjer bi končni porabniki neposredno sodelovali pri razvoju izdelkov in storitev s področja varčne rabe energije, obnovljivih virov energije in trajnostnih sistemov mobilnosti ter skupaj razvijali možnosti za  uporabo tovrstnih tehnologij.

Projekt European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) bo v mreži znanja, ki povezuje partnerje iz Češke, Nizozemske in Slovenije, v letu 2014 oblikoval usposabljanje za  multidisciplinarne ekipe študentov na področju načrtovanja in upravljanja stavb z nizko porabo energije (nearly zero energy buildings). IRI UL bo pri oblikovanju programa usposabljanja vključil študente Univerze v Ljubljani.

Projekt TRAP-EE (TRAining Personnel towards operational Energy Effciency of the buildings) spada v program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci – Prenos inovacij, ki se osredotoča na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter s prenosom, prilagoditvijo in integracijo že obstoječih inovativnih rešitev in uspešnih praks prispevajo k višanju kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.Za več informacij nam pišite.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.