Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

Energy Virtuous Living Lab – EnergyViLLab


S projektom se bo v čezmejnem področju SLO/ITA ustanovilo mrežo živih laboratorijev (Living Lab - LL), imenovanih  EnergyViLLab (Energy Virtuous Living Lab), ki bodo razvijali virtuozna obnašanja v povezavi z aplikacijami RRM (RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE:Rational Use of Energy - racionalna raba energije, MOB:Sustainable Mobility System - trajnostni sistem mobilnosti). V mrežo EnergyVillab bodo vključeni MSP (mala in srednja podjetja), proizvodna okolja, univerze, centri inovativnosti, občinske oblasti in državljani. Projektne dejavnosti bodo lokalizirane v Venetu, Furlaniji-Julijski krajini, Emiliji Romagni, Obalno-kraški, Goriški in Osrednjeslovenski regiji.

Slovenski LL bo oblikovan kot RRM Living Lab  v teritorialnem kontekstu, tako da bo gostil ostale tri LL; preko ENoLL (European Network of Living Labs - Evropsko omrežje živih laboratorijev) bo projekt preko lokalnih iniciativ prispeval k konkretnim ekonomskim prihrankom v okviru trajnostne rabe energije. Konkretna usmeritev je v oblikovanje živega laboratorija Univerze v Ljubljani kot okolja za učinkovito rabe energije (Energy Efficient University LivingLab – EEU LivingLab ). Cilj EEU je razviti orodja, ki bi z najboljšimi praksami omogočala učinkovit razvoj načrta za energetsko učinkovitost in bi hkrati razvijala skupno platformo za  primerjavo med posameznimi institucijami v določen časovnem obsegu.

IRI UL že sodeluje pri aktivnostih energetske učinkovitosti Univerze v Ljubljani in pri razvoju delovnega načrta za energetsko učinkovitost »Energy Efficiency Action Plan«. Fakultete in Univerze lahko pomembno prispevajo k globalnemu odzivu na podnebne spremembe. Čeprav proizvedejo majhen odstotek ogljikovih izpustov v svetovnem merilu,  pa so kljub vsemu odgovorne za vpliv, ki ga pustijo na področju izobraževanja. Univerze ponujajo idealno okolje za razvoj strategij, sistemov in tehnologij, ki so uporabne na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V sodelovanju s študenti, fakultetami, zaposlenimi in skupnostjo, tovrstne institucije delujejo kot živi laboratoriji in prispevajo k nevtralizaciji in stabilizaciji klimatskih sprememb. Poleg tega se lahko vidik trajnostnega razvoja vključi v izobraževanje. Slednje je bistvenega pomena na prehodu od družbe fosilnih goriv v družbo, ki temelji na obnovljivih virih, saj so današnji študentje tudi bodoči dekani, podjetniki, uporabniki in strokovnjaki.

V okviru projekta EnergyViLLab, bo IRI UL na osnovi svojih kompetenc in izkušenj na področju izvajanja storitev splošnega javnega interesa sodeloval pri naslednjih delovnih sklopih:
•    Delovni sklop 1: koordinacija in tehnično-administrativno upravljanje projekta.
•    Delovni sklop 3: podpora EnergyViLLab pri realizaciji posvetovalnih sej.
•    Delovni sklop 4: predstavitev dobrih praks na simpozijih, namenjenih čezmejnemu območju.
•    Delovni sklop 5: predstavitev glavnih rezultatov, doseženih v mreži in po posameznih živih laboratorijih v projektu EnergyViLLab, za ponovljivost in razširjanje modela na druga območja.
•    Delovni sklop 6:  podpora na nekaterih lokalnih dogodkih za informiranje prebivalcev območja in lokalnih interesnih skupin o aktivnostih in ciljih projekta.

Spletna stran
Trajanje: 1.11.2011 – 31.5.2014
Kontakt: dr. Slavko Dolinšek
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.