Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

 

IRI UL kot oblikovalec in izvajalec tržnih projektov

 

Osnovna dejavnost IRI UL je prenos znanja preko tržnih mehanizmov oziroma projektov, takšnih, ki imajo jasno definirane cilje, roke, naročnika, pravno-formalno odgovornost, torej delovati kot kompetenčni center, ki je sposoben glede na jasno izražene potrebe (podjetij, držav, univerze,..) oblikovati kompetentne interdisciplinarne projekte in skupine (iz raziskovalcev na UL ali drugih strokovnjakov) in profesionalno voditi projekte.


Projektno dejavnost IRI UL izvaja preko projektnih skupin, sestavljenih iz kompetentnih posameznikov na UL ali drugih strokovnjakov na določenem R&R področju. Vodja in člani projektne skupine sodelujejo pri izvedbi projekta neposredno ali preko pravnih oseb, ki jih določijo. Člani projektnih skupin  so vezani na izvedbo konkretnih projektov in so v pogodbenem odnosu z zavodom, časovno vezanem na konkreten projekt.


Pri oblikovanju projektnih skupin zavod upošteva merila znanstvene in razvojne relevance sodelujočih, ki so določene s splošnimi predpisi zavoda. Oblikovanje projektnih skupin in urejanje pogodbenih razmerij s člani projektnih skupin in zavodom, poteka na način in po postopku, ki je določen v statutu zavoda. Pravice intelektualne lastnine iz projekta se uredi s pogodbo med projektno skupino in zavodom ter pogodbo med zavodom in naročnikom projekta v skladu z nacionalno zakonodajo.

 

Opis projektov


Cilj projekta Notol je bil določiti optimalno zaporedje delovnih nalogov v obratu Notol Krka d.d. za leto 2007 in sicer na osnovi kriterija minimalnega časa proizvajanja. Projekt optimizacije pakirnih linij je vzorčni primer dobre prakse prenosa znanja med gospodarstvom in univerzo.

Podjetje AlgEn se ukvarja z razvojem foto-bioreaktorjev, inštitut je sodeloval pri ustanovitvi novega podjetja, gre  za svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine ter izdelavo konstrukcijskih karakteristik hidro-ciklonov za koncentracijo algne biomase.


Energetsko upravljanje v podjetju Metronik - sodelovanje na področju razvoja sodobnih informacijskih rešitev za energetsko upravljanje, ki industrijskim podjetjem in večjim zgradbam omogočajo racionalnejšo rabo energije in manjše obremenjevanje okolja.


Za več informacij nam pišite.

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.