Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

Energetski pregledi


Za celovito prenovo stavbenega fonda bo UL pripravila vso ustrezno dokumentacijo za podporo financiranju prenove stavb. Pri tem pa je pomembno, da so vse analize izvedene strokovno in neodvisno, tako da bo UL v prihodnjih pogodbenih razmerjih dobro poznala svoje izhodišče in dosegala čim večje prihranke energije. Potrebna dokumentacija zajema posodobitev že narejenih in dopolnitev "energetskih pregledov" vseh fakultetnih stavb UL ter pripravo projektne in druge dokumentacije.
 
Kakovostni energetski pregledi, ki jih izvajamo skupaj z partnerji iz UL in industrije, so osnova za učinkovito ravnanje z energijo na UL, za določitev ukrepov prenove stavb in pridobitev zakonsko predpisane energetske izkaznice. Pri pregledu upoštevamo predpisano metodologijo, ki jo nadgrajujemo z (npr.) meritvami za boljše poznavanje stanja rabe energije v stavbi.
 
V grobem lahko energetske preglede delimo v 3 skupine: 
  • Preliminarni energetski pregled - predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
  • Poenostavljeni energetski pregled - se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
  • Razširjeni energetski pregled (REP) - zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe, vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
 
Metodologija za izvedbo energetskih pregledov je predpisana s strani Ministrstva za okolje in prostor (Ljubljana, april 2007).

Izbor izvajalca energetskega pregleda

Na trgu je možno najti veliko število ponudnikov energetskih pregledov. Glede na to, da v Sloveniji še ni vzpostavljen sistem certificiranja izvajalcev energetskih pregledov, je za naročnike izbira še toliko bolj težavna. Izbira ustreznega izvajalca je zelo pomembna zaradi obsega pregleda, kakovosti, stroškov, načina sodelovanja in ustrezne kvalificiranosti.
 
  • Neodvisnost izvajalca REP je ključnega pomena, saj mora biti izvajalčeva motivacija kakovosten REP in ne prodaja drugih storitev (npr. projektiranja) ali opreme, ki jo zastopa.
  • Minulo delo je dober pokazatelj ustreznosti posameznega izvajalca. Pomembne so reference organizacije, še bolj pa posameznikov oziroma projektne skupine. Pri izbiri je potrebno preveriti prejšnje naročnike, pomembne so izkušnje ljudi, ki so bili v neposrednem kontaktu z izvajalcem v fazi zbiranja podatkov.
  • Izvajalec mora imeti na razpolago strokovno usposobljeno osebje, ustrezno merilno opremo ter podizvajalce za določene meritve ali storitve za izvedbo kakovostnega REP (samo ena organizacija običajno ne more izvesti vse segmente analize, meritve in predlagati optimalne ukrepe v različnih stavbah).
  • Komunikacija z izvajalcem je ključnega pomena za izdelavo kakovostnega REP, komunicirati je potrebno z odločevalci in operativci (hišniki, vzdrževalci ipd). Strokovno osebje najbolj pozna svojo stavbo, zato se je z njimi nujno obširno posvetovati tako v fazi zbiranja podatkov kot pri določitvi ukrepov.
Priporočila za izbiro izvajalcev
Reference IRI UL za izvajanje REP
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.