Kliknite za ogled na spletu

IRI UL

Pozdravljeni!

Nenadna sprememba vsakdanjika, povezana z ukrepi ob poskusu obvladovanja pandemije, je poleg vseh tegob in nevšečnosti odprla tudi prostor za razmislek o drugačni prihodnosti. Čeprav so se možnosti za naše gibanje po eni strani občutno zmanjšale, smo lahko izkusili, kakšno je življenje v mestu brez večne kolone avtomobilov. Vrednost in dostopnost lokalno pridelane hrane je postala otipljiva, pomen zelenih površin za preživljanje prostega časa pa neprecenljiv. Ko smo se družili po virtualnih oknih, smo skozi okna naših bivališč občudovali ptice in druge živali, ki so si prisvajale mestne površine. Medtem ko družbeno življenje v večini evropskih držav postaja živahnejše, je vendarle čas, da osmislimo karantenske izkušnje in se zavzamemo za ukrepe, s katerimi bi lahko okrepili družbeno pravičnost in solidarnost ter se znova spomnili na resnejšo tegobo, ki preti življenju na zemlji in smo jo med pandemijo nekoliko potlačili v ozadje – podnebne spremembe.

Eno izmed ključnih področij, povezanih s preprečevanjem podnebnih sprememb, je raba energije za zagotavljanje varnih in toplotno sprejemljivih bivalnih in delovnih prostorov. V tokratnem gostujočem prispevku mag. Sandra Pšeničny opiše, kako so na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani izkoristili strešno površino za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Fotovoltaična sončna elektrarna, ki je pričela delovati v letošnjem januarju, bo fakultetni stavbi zagotavljala del energije za obratovanje, hkrati pa privarčevala nezanemarljiv delež izpustov CO2, ki bi jih sicer pridelali ob enakovredni proizvodnji električne energije v Sloveniji.

Za vzdrževanje zdravih bivalnih prostorov so nam lahko v pomoč tudi druge stavbne tehnologije, ki so lahko tako »pametne« kot tudi povsem preproste. V prispevku povzemamo smernice za upravljanje in uporabo stavbnih prezračevalnih in klimatskih sistemov, s katerimi lahko omejimo tveganje za prenos virusov in mikroorganizmov v delovnih prostorih. Preverite tudi, katere praktične nasvete za zagotavljanje energetske učinkovitosti in boljšega počutja v notranjih prostorih pripravljajo v kampanji #HeroAtHome strokovnjaki iz štirih evropskih projektov v okviru EU programa Obzorje 2020.

Eno izmed temeljnih spoznanj, ki jih je jasno osvetlilo obdobje karantene, pa je dejstvo, da smo ljudje družbena (in družabna) bitja. Raziskovalec IRI UL, Gregor Cerinšek, se v drugem prispevku iz serije o zaodrju evropskih projektov posveča projektnim sestankom. Medtem ko njegovi sogovorniki orišejo vlogo in pomen mednarodnih konzorcijskih srečanj za uspešno sodelovanje in izvedbo projektov, so se ti sestanki v zadnjih tednih preselili v virtualne sfere. Kako takšna digitalizacija družbenosti vpliva na spletanje medsebojnih vezi in odnosov, je ključno vprašanje na različnih področjih, vključno z izobraževalnim sistemom. V okviru evropskih projektov pa je lahko dobra iztočnica za katerega izmed naslednjih Cerinškovih prispevkov tudi vprašanje, ali ljudi sestankovanja na daljavo morda že nekoliko spravljajo ob pamet.


Dr. Sara Arko, urednica IRI UL novic

Fotovoltaična sončna elektrarna Fakultete za upravo

Fotovoltaična sončna elektrarna Fakultete za upravo

Mag. Sandra Pšeničny v gostujočem prispevku predstavi fotovoltaično sončno elektrarno, ki Fakulteti za upravo zagotavlja lasten vir energije. Vrednosti, ki jih je elektrarna dosegla do sredine maja, so zelo spodbudne in predstavljajo tako finančno, kot tudi okoljevarstveno prednost. Predviden letni prihranek pri izpustu CO2 je namreč 34 ton CO2-eq letno. VEČ ...

Kako varno uporabljati stavbe v času epidemije?

#HeroAtHome

V prispevku predstavljamo skupno kampanjo štirih projektov programa Obzorje 2020 #HeroAtHome, v kateri strokovnjaki pripravljajo koristne namige in preproste nasvete, s katerimi boste prihranili energijo ter poskrbeli za bolj zdravo notranje okolje, boljše počutje in produktivnost. Predstavimo tudi smernice za upravljanje stavbnih sistemov v času epidemije. VEČ ...

Ritualnost projektnih sestankov

Ritualnost projektnih sestankov

Namen projektne ritualnosti je krepitev integracije znotraj projektne skupine. Fizična odmaknjenost od rednih službenih obveznosti ter družabnega in družinskega življenja posameznikom (razen gostiteljem) omogoča, da svoj čas v celoti namenijo projektu, da o njem premišljujejo, ponotranjijo njegovo bistvo, razmišljajo o svoji vlogi in za čas sestanka dejansko postanejo eno s projektom – ga zaživijo. VEČ ...