Kliknite za ogled na spletu

IRI UL

Pozdravljeni!

Leta 2007 je Univerza v Ljubljani skupaj z desetimi uveljavljenimi slovenskimi podjetji ustanovila IRI UL kot neprofitni zavod za izvajanje interdisciplinarnih, raziskovalno-razvojnih in strokovnih projektov. Ustanovitev zavoda je bila odgovor na vse večje potrebe po prenosu znanj med univerzo, gospodarstvom in javnim sektorjem, ki bi v skladu s strategijo Univerze v Ljubljani povečal obseg, kakovost in krepil uporabnost raziskovanja. Vseh trinajst let je IRI UL svoje poslanstvo opravljal na sedežu Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu, z letošnjim junijem pa smo delo preselili v nove prostore na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL).

Tudi na novi lokaciji bo IRI UL nadaljeval z raziskovalno-razvojnim in strokovnim delom, ki se odziva na potrebe okolja. Trenutno so naši raziskovalci vključeni v devet interdisciplinarnih projektov v EU programih Obzorje 2020 in Erasmus+, v katerih prispevamo k iskanju novih pristopov in rešitev na področju trajnosti in krožnosti, sodelovanja med univerzami in mesti, energetskega upravljanja, energetskih skupnosti in celostnih prenov stavb, (spo)znanja pa poleg tega prenašamo v prakso tudi kot energetski upravljalec Univerze v Ljubljani in izvajalec energetskih pregledov za naročnike. V raziskovalno-razvojem delu povezujemo kompetence raziskovalcev znotraj Univerze v Ljubljani. Tudi s FE UL smo že uspešno združili moči v evropskih projektih, kot so Compile, INCIT-EV, X-FLEX in Crossbow, kjer se naša znanja smiselno dopolnjujejo.

V tokratnih novicah preberite, na kakšen način v projektu TripleA-reno prepletanje inženirstva, gradbene fizike, arhitekture, računalniškega modeliranja ter družboslovnih in humanističnih pristopov prispeva k razvoju dostopnih, privlačnih in bolj sprejemljivih celostnih prenov stavb po meri ljudi. Projekt Drive 0 sledi strategijam za razvoj, izvedbo in spodbujanje prenov obstoječega stanovanjskega fonda po načelu krožnosti, s pomočjo katerih bodo prenove okolju in ljudem prijaznejše, hitrejše in stroškovno učinkovitejše. Kot pri vsakem timskem delu pa se včasih zaplete tudi v evropskih projektnih konzorcijih. V tretjem prispevku iz serije zapisov iz zaodrja evropskih projektov preberite, kako lahko projektni sestanki, ki imajo sicer pomembno povezovalno vlogo, delujejo tudi razdiralno.

Želimo vam prijeten poletni oddih, z vami pa bomo znova septembra.


Dr. Sara Arko, urednica IRI UL novic

Kako nam antropologija lahko pomaga razumeti celostne energetske prenove?

TripleA-reno

Izšel je četrti novičnik projekta TripleA-reno, v katerem ugotavljamo, zakaj je za razumevanje rabe energije v stavbah ter načrtovanje in izvedbo prenov potreben interdisciplinarni pristop, ki poleg inženirstva, gradbene fizike, arhitekture, ali računalniškega modeliranja enakovredno vključuje tudi družboslovne in humanistične vede. VEČ ...

Krožne prenove stanovanjskega fonda – projekt Drive 0

Drive 0

Projekt Drive 0, ki poteka v EU programu Obzorje 2020, sledi trem strategijam za razvoj, izvedbo in spodbujanje krožne prenove obstoječega stanovanjskega fonda: ponovna uporaba in recikliranje lokalno razpoložljivih materialov z urbanim rudarjenjem, uporaba novih bio materialov (npr. les, konoplja, lan) in kombinacija obeh predhodnih ukrepov za krožno obnovo. VEČ ...

»Briga me za vaš projekt, jaz odhajam!«

Zapisi iz zaodrja evropskih projektov (3)

Nerazumevanja, nedoslednosti, ideološke dvoumnosti ali pa potlačena nesoglasja, ki so lahko tudi precej osebne narave, predstavljajo vir napetosti in lahko na projektnih sestankih (tudi nepričakovano) izbruhnejo, povzročajo razprtije med člani in rušijo ravnovesja. Preberite tretjo epizodo iz serije Zapisov iz zaodrja evropskih projektov! VEČ ...