Kliknite za ogled na spletu

IRI UL

Pozdravljeni!

Evropska unija pospešeno krepi mehanizme, s pomočjo katerih se bodo članice EU soočile z izzivi podnebnih sprememb in omejenostjo naravnih virov. Evropski zeleni dogovor tako vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čistejše gospodarstvo, kroženje snovi, obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja. Področja, kjer je ukrepanje nujno, so sicer številna, med prioritetnimi pa izstopa strategija Val prenove za Evropo. Pomembna so načela krožnosti v gradbenem sektorju, inovacije za spodbujanje prehoda v nove načine proizvodnje, distribucije in rabe (bolj) zelene energije ter zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev ob zmanjševanju rabe energije in toplogrednih izpustov, ki so povezani z življenjskim ciklom stavb.

Prioritete se odražajo tudi v dejavnostih na raziskovalno-razvojnem in inovacijskem področju. V zadnjih mesecih smo na IRI UL v okviru EU programa Obzorje 2020 zagnali štiri nove mednarodne projekte, ki se odzivajo na omenjene prioritete in cilje. Čeprav se zdi, da so odgovor na predstavljene izzive največkrat tehnološke inovacije, prepoznavamo tudi pomembno vlogo družbenih in kulturnih dejavnikov, ki lahko odločilno vplivajo na implementacijo tako korenitih in večplastnih sprememb, kot jih predvideva, denimo, načrtovani energetski prehod. V skladu z vse bolj jasno potrebo EU po pristopih, procesih in produktih, ki so ukrojeni po meri ljudi (npr. iniciativa Built4People, ki bo del novega programa Obzorje Evropa, in koncept People-centric sustainable built environment), je vključevanje ljudi v razvojni proces temeljni gradnik vseh štirih novih projektov. S čim se bomo ukvarjali v prihodnjih letih v projektih BUSleague, NRG2peers, INFINITE in re-MODULEES, preverite v novici. Izkušnje iz preteklih in tekočih projektov smo predstavili tudi na konferenci o pametnih energetskih omrežjih, ki so jo priredili partnerji projekta SMAGRINET. Čeprav je inter- in transdisciplinarno sodelovanje nujno za soočanje s kompleksnimi problemi, pa prinaša tudi svojevrstne izzive. Nekatere od njih razkrivamo v šesti epizodi Zapisov iz zaodrja evropskih projektov.

dr. Sara Arko, urednica IRI UL novic

Štirje novi projekti: BUSLeague, NRG2peers, INFINITE in re-MODULEES

Štirje novi projekti: BUSLeague, NRG2peers, INFINITE in re-MODULEES

Na IRI UL smo v okviru EU programa Obzorje 2020 zagnali štiri nove mednarodne projekte, ki se odzivajo prioritete in cilje Evropskega zelenega dogovora in strategije Val prenove za Evropo. Več o prihajajočih projektih si lahko preberete v novici. VEČ ...

Pametna energetska omrežja po meri kovidskega človeka

Pametna energetska omrežja po meri kovidskega človeka

Sredi novembra je potekala spletna konferenca projekta SMAGRINET, na kateri so se prireditelji in udeleženci posvetili ozaveščanju javnosti o pametnih omrežjih (angl. smart grids) v Evropi. V tokratni novici si lahko preberete, katera so ključna priporočila dr. Podjeda za razvoj pametnih omrežij po meri ljudi. VEČ ...

Zagate interdisciplinarnega sodelovanja (1)

Zagate interdisciplinarnega sodelovanja

Izzivi današnje družbe zahtevajo interdisciplinarni pristop in povezovanje med znanstveniki, raziskovalci, podjetniki, aktivisti... Kako je z interdisciplinarnostjo v realnosti, pa si lahko preberete v tokratnem prispevku Zapisov iz zaodrja evropskih projektov. VEČ ...