Vse večji stroški energije, pomanjkanje energetskih virov in klimatske spremembe so dejstva, ki zahtevajo spremembe. Za inovativna podjetja je zato povečanje energetske učinkovitosti izziv, poleg tega pa jim to istočasno izboljša konkurenčno prednost. Mreže za energetsko učinkovitost so orodja, ki vse to podpirajo. Z medsebojnim učenjem znotraj delujoče mreže podjetja in javne institucije oblikujejo ukrepe za zmanjšanje rabe energije na najbolj stroškovno učinkovit način. V začetni fazi delovanja mreže in medsebojnega sodelovanja se njena dejavnost nanaša na izboljšave učinkovitosti glede na poznavanje najnovejših tehnologij (električne naprave, sistemi za kombinirano ogrevanje in hlajenje,…) in uvajanje energetskega upravljanja. Projekt se je usmeril na vzpostavitev mreže energetske učinkovitosti za javne stavbe v lasti občine Zagorje, najprej na pilotni stavbi, kjer je energetsko informacijski sistem že nameščen, kasneje pa se bo to širilo na ostale javne stavbe v občini Zagorje glede na interese in potrebe.