CompoHUB: Vešče roke za visoko-tehnološko proizvodnjo

CompoHUB: Skilled Hands for Hi-Tech Production

 

Razpis: Erasmus+

Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

Izziv

Za marsikatero tradicionalno industrijsko panogo v zatonu sta značilni visoka količina ročnega dela ter nizka stopnja avtomatizacije. Zaradi visokih stroškov dela se proizvodnja seli drugam in v nekaterih tipičnih panogah (na primer lesarstvo in tekstil kot največje) nastajajo presežki težko zaposljivih ljudi. Kompozitno industrijo pa odlikuje visoka dodana vrednost ter izjemna kompleksnost dela, ki zahteva predvsem delovne navade ter že izoblikovane ročne spretnosti. Ravno te pa lahko s pomočjo dodatnih izobraževanj ponudijo trenutno brezposelni delavci, ki ustrezajo iskanem profilu.

Namen projekta

Ključni namen projekta CompoHUB je izkoristiti obstoječe potenciale na trgu dela ter z aktivnostmi izobraževanja in usposabljanja prekvalificirati brezposelne osebe za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje. Projekt razvija in testira visoko kakovostno izobraževanje na področju kompozitne izdelave, ki bo neposredno odgovarjal potrebam podjetij, ki delujejo na omenjenem področju.

Ključni cilji

  • Identifikacija in analiza potreb trga, predvsem glede primanjkljaja potrebnih veščin na področju kompozitne izdelave.
  • Strukturiranje delovnih področij, ključnih nalog, znanj in veščin ter razvoj poklicnega standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije.
  • Razvoj, pilotna izvedba in evalvacija izobraževalnega programa na področju kompozitne izdelave.
  • Umestitev razvitih materialov v izobraževalno spletno platformo.
  • Trajna in dolgoročno vzdržna integracija razvitega izobraževalnega programa v prakse poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in Estoniji.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.9. 2015 do 31. 8. 2017 (24 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

195.110,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL
Gregor Cerinšek