Transferring of EduFootprint Model to the Public Buildings in MED areas

Splošni cilj projekta EduFootprint Plus je boljše upravljanje, načrtovanje in spremljanje porabe energije v javnih stavbah na območju Sredozemlja. Natančneje, EduFootprint bo dosegel ta cilj z osredotočanjem na javne stavbe z inovativnim pristopom za oceno življenjskega cikla (LCA), pri čemer ne bo upošteval le neposrednih vplivov stavb na energijo (poraba), temveč tudi posredne (javna naročila ali splošno zavedanje in vedenje ljudi).

Glavni cilj EduFootprint Plus je povečati zmogljivost javnih organov za izračun okoljskega odtisa dejavnosti v njegovih stavbah.

Prenos znanja med izvajalci in prejemniki

  • Izvajalci bodo prejemnike usposabljali prek sistema e-podpore za uporabo kalkulatorja EduFootprint in APP-a,
  • Prejemniki bodo opredelili pomembna območja vplivanja javnih zgradb in načrtovali učinkovito razporeditev sredstev in časa za strategije za zmanjšanje škode, ki jih omenjene javne zgradbe povzročajo za okolju in ljudem.

Projektni partnerji:

  • Inovacijsko-Razvojni Inštitut Univerze v Ljubljani
  • Ambiente Italia srl
  • Lokalna energetska agencija Gorenjske
  • Consortium Oltrepó Mantovano
  • Regional Energy Agency North
  • Regional Education and Information Centre for sustainable development in South-East Europe

Trajanje:

  • 01.03.2021 – 30.06.2022

Proračun projekta:

  • 498.206,50 €

Spletna stran projekta:

EduKit