03 Okt 2022

Energetske skupnosti – NRG2peers dogodek v Bruslju (video)

Energetske skupnosti lahko zadostni številčnosti in ustreznem upravljanju pomembno prispevajo k povečevanju deleža obnovljivih virov energije v Evropski uniji. Čeprav se število skupnosti povečuje, še vedno predstavljajo relativno majhen delež v evropskem energetskem profilu.

Projekt NRG2peers (EU Obzorje 2020) se odziva na potrebe po jasnih smernicah, izobraževanju in podpori na področju metodologij in obstoječih praks za postavitev uspešnih energetskih skupnosti, tako na lokalnih ravneh kot na ravni EU. Ključni cilj projekta pa je podpreti vzpon nove generacije evropskih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu medsebojne izmenjave, kar lahko prispeva k ustreznejšem upravljanju z obnovljivimi viri energije.

V sklopu projekta je 28. septembra v Bruslju potekala konferenca z naslovom Boosting Energy Communities in the EU, kjer so se zbrali vodilni strokovnjaki s področja energetskih skupnosti. Med drugim je o evropski zakonodaji, ki nudi podlago za razvoj energetskih skupnosti in deljenje energije iz obnovljivih virov, spregovoril Achille Hannoset (DG ENER), o vrzelih v obstoječih politikah in možnih ustreznejših ureditvah Josh Roberts (REScoop.eu), o podpornih programih pa Myriam Castanié (European Commission Energy Communities Repository).

Izkušnje iz prakse in poglede na obstoječe vrzeli ter priložnosti v državah članicah so predstavili Job Swens (Spectral), Juan Sacri (Sapiens Energia) in Sven Van Elst (ASTER).

Videoposnetek celotne konference je dostopen spodaj, na projektni spletni strani pa so poleg tega dostopne tudi PowerPoint predstavitve.

Prvi del:

Drugi del: