Qualitative Research in Higher Education Teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan (HAPPY)

Razpis: Erasmus+, Krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva 2020

 

 

 

 

Izziv

Kvalitativne metode in na ta način pridobljeni podatki in znanje so prepoznani kot izjemno pomembni za razvoj politik in ukrepov, ki se dotikajo družbenih in razvojnih izzivov. Hkrati pa je zaznati razkorak med tovrstnimi kvalitativno pridobljenimi podatki ter pomanjkanjem znanja, metodoloških veščin in infrastrukture na podlagi katerih bi lahko poučevali kvalitativne metodologije v visokem šolstvu.

Namen

Razvoj in uvajanje učnih in izobraževalnih orodij, metod in pedagoških pristopov za poučevanje kvalitativnih metodologij in njihova umestitev v štiri univerze v Butanu na področju družboslovja in humanistike. Poučevanje študentov in izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Ključni cilji:

  1. Ozaveščanje ljudi o pomenu in dodani vrednosti kvalitativnih pristopov in raziskovanja.
  2. Povečanje zmogljivosti učnega osebja v visokem šolstvu.
  3. Izboljšanje obstoječih učnih programov na področju družboslovja in humanistike v univerzah v Butanu.

Projektni konzorcij

Novičnik:

Trajanje:

  • 15.1.2021 – 15.1.2024 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški:

  • € 946.993,00

Spletna stran projekta:

Sledite projektu HAPPY na družbenih omrežjih:

Kontakt na IRI UL:

  • Gregor Cerinšek