28 Sep 2015

Informativni dan ob prvem razpisu programa Interreg Mediteran 2014−2020

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu.

Prvi razpis je odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED.
Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:

1: Krepitev inovacijskih zmožnosti;

2: Spodbuda nizkoogljičnim strategijam; ter

3: Varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov

Spletna stran programa Mediteran