16 Dec 2016

IRI UL je prejel srebrno jabolko kakovosti za projekt TRAP-EE!

Obveščamo vas, da je IRI UL prejel srebrno jabolko kakovosti za projekt TRAP-EE. Priznanje je podelil Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). 

Nacionalna agencija je na podlagi zaključene projektne dokumentacije predlagala najboljše projekte v ocenjevanje zunanjim ocenjevalcem na podlagi petih kriterijev kakovosti, ki sledijo ciljem programa Vseživljenjsko učenje: upravičenost projekta, rezultati projekta, vodenje projekta, trajnost projekta in kreativnost ter inovativnost projekta.

Nagrada nam je bila podeljena v kategoriji Leonardo da Vinci, Prenos inovacij. Kot srebrni smo bili ocenjeni med vsemi zaključenimi projekti za razpisna leta 2011, 2012 in 2013.

Za prejeto srebrno jabolko kakovosti se zahvaljujemo Nacionalni agenciji CMEPIUS, saj nam priča o kakovosti izvedenega dela ter daje nov pozitivni zagon za izvajanje vseh nadaljnjih dejavnosti izobraževanja za zagotavljanje obratovalne energetske učinkovitosti v stavbah.