18 Nov 2016

Izšla je nova številka strokovne revije IRT3000

V 65. številki revije IRT3000, ki je namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam (IRT), predstavljamo skupno rubriko o prenosu znanja in o dosežkih ter rezultatih raziskovalcev in študentov z UL.

Zadnji IRT3000 prinaša prispevek našega sodelavca Gregorja Cerinška na temo spodbujanja povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okolje ter industrijo preko modela učnega laboratorija v realnem okolju (angl.Real Life Learning Lab. Slednji temelji na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije in širše družbe. Model bo na ravni Univerze v Ljubljani poskusno vzpostavljen v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

Revijo lahko naročite na tej spletni strani.
Celotno kazalo 65. številke si lahko ogledate tukaj.