20 Sep 2018

Kongres tehnoloških inovacij, izobraževanja in podjetništva v Skopju

V Skopju je 11. in 12. septembra potekal sedmi kongres mladih podjetnikov in predstavnikov inkubatorjev ter podpornih institucij v okviru Tech Innovation & Entrepreneurship Fellowship Program, ki ga vodi organizacija WorldChicago, podpira pa ga ameriški Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. Štipendisti programa pridobivajo nova znanja in veščine v različnih tehnološko usmerjenih podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah, ki spodbujajo inovacije in podjetništvo, ter v univerzitetnih in drugih tehnoloških inkubatorjih. Sodelovanje v programu udeležencem nudi vpogled v delovanje učinkovitega ekosistema urbanih tehnoloških inovacij in podjetništva.

Kongres štipendistov dvakrat letno poteka v eni izmed držav, ki so vključene v program: v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Makedoniji. Ključni namen je povezovati in spodbujati sodelovanje med udeleženci preteklih programov, srečanj pa se udeležujejo tudi strokovnjaki iz Združenih držav Amerike in predstavljajo nove priložnosti ter ideje na področju tehnoloških inovacij, podjetništva in izobraževanja.

Sedmega kongresa v Skopju se je udeležil tudi sodelavec IRI UL, ki je nova znanja v okviru štipendijskega programa pridobival na Illinois Institute of Technology. V prvem dnevu srečanja, ki je namenjen predvsem intenzivnemu povezovanju med nekdanjimi štipendisti, je Gregor Cerinšek z udeleženci delil naše izkušnje, načine in rezultate povezovanja univerzitetne in podjetniške sfere. Največ zanimanja je požel projekt PEOPLE kot primer dobre prakse vključevanja družboslovnih znanj in veščin v razvoj izdelkov in storitev ter interdisciplinarnega sodelovanja med študenti, akademskih osebjem, podjetniki, industrijo in lokalno skupnostjo.

Doing Business in Data-Driven Society, 12. september 2018, Skopje, Makedonija (fotografija: CEED Macedonia)

Dogodek Doing Business in Data-Driven Society, ki sta ga soorganizirala CEED Macedonia in WorldChicago, je privabil več kot 150 podjetnikov in strokovnjakov s področij tehnoloških inovacij in podjetništva. Govorniki so se posvetili vse pomembnejši vlogi podatkov, tudi velikih podatkovnih zbirk, in na konkretnih primerih predstavili načine njihove uporabe v poslovnem svetu. Med drugim so odgovorili na vprašanja o tem, kako podatke uporabiti za oblikovanje učinkovitejših poslovnih in marketinških strategij, kako podatke zaščititi in kako izkoristiti podatkovna znanja za sprejemanje boljših poslovnih odločitev.

WorldChicago bo 1. oktobra 2018 odprl nov razpis za sodelovanje v Tech Innovation and Entrepreneurship Fellowship Program. Program je izjemna učna in karierna priložnost za vse tiste, ki si želite pridobiti novih znanj in delovnih izkušenj ter gostovati na eni izmed sodelujočih ameriških organizacij. Več o programu in prijavnico lahko najdete na spletni strani http://www.worldchicago.org/worldchicago-tech-fellowship-program/. Nekatere zgodbe in odzive udeležencev programa pa preberite na spletni strani organizacije CEED Slovenia.

Doing Business in Data-Driven Society, 12. september 2018, Skopje, Makedonija (fotografija: CEED Macedonia)

 


Naslovne fotografije: CEED Macedonia