19 Avg 2019

Mednarodna konferenca MOTSP 2020: Industrija 5.0 – Vrnitev k humanosti

Upravljanje tehnologij, spodbujanje inovacij in prenos tehnologij so pomembni izzivi razvitih držav in držav v tranziciji. 11. Mednarodna konferenca Management tehnologij – korak do trajnostne proizvodnje (MOTSP ​​2020) z naslovom Industry 5.0 – Return to Humanity bo potekala od 3. do 5. junija 2020 v Bolu na otoku Brač na Hrvaškem.

Cilj konference je povezati mednarodne strokovnjake z univerz, raziskovalnih laboratorijev in industrije, ki delujejo na področjih upravljanja tehnologij in trajnostne proizvodnje. Konferenca bo tudi platforma za izmenjavo znanj, idej in rezultatov med znanostjo in industrijo.

Rok za oddajo povzetkov konferenčnih prispevkov je 20. december 2019. Več informacij o konferenci, tematskih sklopih in lokaciji najdete na spletni strani MOTSP 2020 in v konferenčni zloženki.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v številki Tehniškega časopisa (TG-TJ, Tehnički glasnik). Tehniški časopis je zaveden v (Abstracting and Indexing): Web of Science, Clarivate Analytics Emerging, EBSCOhost Academic Search Complete Complete, EBSCOhost – En pas, One Road Reference Source, ERIH PLUS, CITEFAKTOR – Akademske znanstvene revije, ISI Impact Factor CIIF, Crossref, DOAJ (imenik revij odprtega dostopa).

Konferenco soorganizirajo Fakulteta za strojništvo in pomorsko arhitekturo Univerze v Zagrebu, Hrvaško združenje za PLM, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL), Fakulteta za promet Tehniške univerze v Varšavi in Univerza Sever, Koprivnica.