Energijsko varčna Univerza v Ljubljani

S svoji vizijo na področju trajnostnega ravnanja z energijo želi UL postati referenčni primer za stavbe javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko učinkovitost, kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje. Na ta način bodo stavbe UL med najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega fonda, saj bo UL že pred letom 2020 presegla EU in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah. S takšno energetsko strategijo so se identificirale vse članice, področje energetike je tudi opredeljeno kot eno ključnih področij UL, kamor se načrtno usmerja aplikativne raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav.

Strateški mehanizmi za doseganje ciljev energetske politike UL so: oblikovanje energetskega koncepta za UL, imenovanje integralnega energetskega managerja kot skrbnika za izvajanje strategije, spremljanje rabe energije preko ustreznega informacijskega sistema ter vpeljava standarda za podporo aktivnemu ravnanju z energijo. Na ta način bo UL letno obnovila vsaj 6 % stavb (uporabne površine) in približno v 20 letih vse svoje stavbe preoblikovala v energetsko učinkovite skladno z EU in SLO zavezami. Z obnovo se bo izboljšalo notranje bivalno ugodje, z znižanjem stroškov za energetsko oskrbo pa se zmanjša tudi ranljivost ob spremembah cen energentov. Poleg tega bo energetska obnova dobra spodbuda za nacionalno industrijo.

V energetski prenovi stavb UL deluje IRI UL deluje kot organizator (oblikovanje in vodenje potencialnih interdisciplinarnih projektov) – združuje strokovnjake UL v interdisciplinarne ekipe (princip zavezništev znanja) ter s povezovanjem s strokovnimi znanji iz gospodarstva gradi nova znanja in dodatne kompetence na področju trajnostne energetike in celovite obnove stavb.