Izobraževanje

Vsebine razvijamo v okviru različnih projektov: na primer, v projektu TRAP-EE smo oblikovali izobraževanje za energetske upravljavce na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti, vzdrževanja sistemov ter varčne rabe energije v stavbah. Z izobraževanjem sledimo smernicam standarda ISO 50.001, ki v členu 4.5.2 od organizacij zahteva, da svoje zaposlene ustrezno izobrazijo na področju energetske učinkovitosti in rabe energije. Ključni deležniki v tem kontekstu so predvsem energetski upravljavci, vzdrževalci in hišni tehniki, ki lahko s svojim ravnanjem in uvajanjem določenih ukrepov – s katerimi se seznanijo v okviru izobraževanja – ključno doprinesejo k povečanju obratovalne energetske učinkovitosti določene stavbe ter posledično k znižanju stroškov energije.

Za oceno uspešnosti že izvedenih izobraževanj opravljamo intervjuje z udeleženci, nekateri konkretni in merljivi učinki udeležencev so:

“Zaradi vaših konkretnih napotkov smo začeli v naši stavbi uvajati sistem servisnih knjig, s pomočjo katerega lahko beležimo različne dogodke in posege v posamezne naprave, dolgoročno sledimo posegom v naprave, oblikujemo plane vzdrževanja kar nam v celoti omogoča boljšo in učinkovitejšo kontrolo nad trenutnim stanjem.” (Vodja vzdrževanja v stavbi Univerze v Ljubljani).”

“Izobraževanje, druženje in pogovor z ostalimi vzdrževalci mi je omogočilo, da sem si izoblikoval širšo sliko glede moje vloge v celovitem procesu zagotavljanja in izboljšanja energetske učinkovitosti. Začel sem dvomiti o trenutnem stanju v lastni stavbi, iskati pomanjkljivosti ter na ta način predlagal in izvedel nekatere ukrepe. Na primer; opazil sem, da iz neznanih razlogov porabimo precejšnjo količino vode in soli. Začel sem raziskovati in ugotovil, da je problem v neustreznem delovanju sistema. Lahko se pohvalim, da smo zaradi moje intervencije porabo vode znižali iz 280 m3 na 3-4 m3 na tedenski ravni kar posledično pomeni cca. 700 eur prihranka na tedenski ravni na vrhuncu hladilne sezone. Hkrati smo zaradi istih razlogov zmanjšali porabo soli iz 150 kg na 12 kg na tedenski ravni, kar pomeni cca. 275 eur prihranka na tedenski ravni. Tako bo organizacija zaradi mojih konkretnih predlogov privarčevala skoraj 20.000 eur na letni ravni, kolikor znaša moja letna plača!” (Strojni vzdrževalec stavbe Univerze v Ljubljani).”

“S pomočjo kontrolnega seznama, ki ste nam ga predstavili na izobraževanju, sem podrobno analiziral lastno stavbo ter na podlagi ugotovitev izpeljal nekatere ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Tako sem prepoznal določene napake pri frekvenčnikih za pogon ventilatorjev pri klimatih ter z njihovo pre-nastavitvijo znižal rabo energije za 6 odstotkov, kar pomeni 3.500 € prihranka na letni ravni.” (Elektro vzdrževalec stavbe Univerze v Ljubljani).”

Termini in opisi izobraževanj

Energetsko upravljanje stavb UL

Enodnevni interaktivni seminar za vodje vzdrževanja (skrbnike stavb / energetske upravljavce) UL (december2017)

Vabilo Energetski upravljavci (pdf)

Usposabljanje za energetske upravljavce (vzdrževalce in hišne tehnike)

2-DNEVNO izobraževanje za vzdrževalce in hišne tehnike na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti stavbe (december 2015)

Vabilo izobraževanje hišnih tehnikov (pdf)

2-DNEVNO “Pilotno izobraževanje za vzdrževalce in skrbnike stavb za razvoj kompetenc za zagotavljanje in izboljšanje operativne energetske učinkovitosti stavbe (oktober 2014).

Vabilo za vzdrževalce in skrbnike stavb (pdf)

Izobraževanje skrbnikov stavb (pdf)

Seminarji in konference

Seminar VARČNO Z ENERGIJO – Trajnostno naravnan način življenja se začne v šoli (September 2015)

Vabilo Varčno z energijo (pdf)

Seminar se je izvajal na pobudo Ministrstva za infrastrukturo, izvedba je bila v domeni Focusa, društva za sonaraven razvoj (www.focus.si), in Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (www.iri.uni-lj.s). Seminar je bil namenjen vsem učiteljicam in učiteljem osnovnih šol ter drugim zaposlenim na osnovnih šolah, ki se vsakodnevno srečujejo z učenci in v 9 letih njihovega življenja lahko bistveno vplivajo na njihove prihodnje navade. S svojim zgledom in učenjem lahko znatno prispevajo k povečanju učinkovite rabe energije v šoli in doma, saj vplivate tudi na spreminjanje navad v družini šolajočih se otrok in širše. Učitelji/ice zelo pomembno vplivajo na oblikovanje vedenjskih navad v zvezi z uporabo različnih vrst energije v vsakodnevnem življenju otrok.

Varčno_z_energijo_FOCUS_IRIUL_letak_clanka_september_2015 (pdf)

Seminar Energetsko varčne stavbe (maj 2014)

Na Univerzi v Ljubljani je 7. maja 2014 potekal seminar z naslovom Energetsko varčne stavbe. Seminar je bil namenjen različni ciljni publiki (upravniki stavb, tajniki fakultet, predstavniki industrije,..). S seminarjem smo želeli udeležencem predstaviti predvsem ključne informacije glede prenove javnih stavb, možnosti financiranja glede na nove finančne perspektive, možnosti vključevanja javno/zasebnega partnerstva in skladnost z novim
Videoposnetki so objavljeni na spletni strani e-izobraževanj Inženirske zbornice Slovenije.

http://www.izs.si/

Seminar “Trajnostne kulturno zaščitene stavbe” (December 2013)

V okviru projekta zavezništva znanja EURL3A je 12.12.2013 na Univerzi v Ljubljani potekal mednarodni seminar z naslovom “Trajnostne kulturno zaščitene stavbe” (Sustainable historical buildings). Seminarja so se udeležili partnerji projekta in 50 vabljenih predstavnikov iz različnih sektorjev: predstavniki gospodarstva, državnih institucij, nevladnih organizacij, univerzitetni profesorji in študentje.

Kratek utrinek s seminarja