IRI UL ključne reference

 1. Mednarodni projekti
 2. Nacionalni projekti in naročila
 3. Znanstvene objave
 4. Predstavitve na konferencah
 5. Objave v medijih
 6. Poročila in ekspertize

Mednarodni projekti

 • TripleA-reno (2018 – 2021): Attractive, Acceptable and Affordable deep Renovation by a consumers orientated and performance evidence based approach, Horizon 2020, H2020-EE-2017-CSA-PPI.
 • MOBISTYLE (2016 – 2020: MOtivating end-users Behavioural change by combined ICT based tools and modular Information services on energy use, indoor environment, health and lifestyle, Horizon 2020 EC, H2020-EE07-2016.
 • PEOPLE (2016 – 2019): People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments, Erasmus + Knolwedge Alliances, 574832-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA2-KA-PEOPLE.
 • Edufootprint (2016 – 2018): School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities, Interreg Mediterranean 2014-2020, Project Nb 738.
 • CompoHUB (2015 – 2017): Skilled hands for hi-tech production, Erasmus+ Strategic partnerships in vocational education and training, 2015-1-SI01-K202-012624.
 • TRAP-EE (2013 – 2015): Training personnel towards Energy Efficiency of the Buildings, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme , LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05342.
 • EURL3A (2012 – 2014): European Real-Life Learning Lab Alliance, Pilot projects for the development of Knowledge Partnerships 2012, Lifelong Learning Programme, EAC-SO3-2012-042.
 • EnergyVillab (2011 – 2014): Living Lab for sustainable development, Italia-Slovenia Programme 2007-2013, project CB 118, 4.
 • IRIS (2009 – 2012) – Interests & Recruitment in Science, Seventh Framework programme EC, CP FP7 SiS 2008-1
 • TARGET (2009 – 2012): Transformative, Adaptive, Responsive, engaging environment – Seventh Framework programme EC, IP FP7 ICT No. 258672 3.
 • CERIM (2008 – 2011): Central Europe Research to Innovation Models, CE programme, project 1CE009P1.

Nacionalni projekti in naročila

 • Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in trajnostno proizvodnjo, Programska skupina ARRS P2-0266, 2015-2020
 • Pakt integritete za Transparency International Slovenia (sodelovanje na področju zmanjšanja korupcijskih tveganj pri porabi EU sredstev – energetska varčnost), – Društvo Integriteta (2017 – 2019)
 • Energetsko upravljanje Univerze v Ljubljani, Pogodba o izvedbi javnega naročila (2017 – 2019), naročnik Univerza v Ljubljani, maj 2017
 • Tehnična podpora na področju energetske učinkovitosti in vzdrževanje prihrankov energije po energetski prenovi (naročnik Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2016-2017)
 • Storitve na področju zastopanja interesa naročnika in vzpostavitev energetskega managementa (naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015-2017)
 • Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo, Po kreativni poti do znanja (2015), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, prijaviteljica UL FE
 • Razvoj in Umeščanje Alternativnih Rešitev za Degradirano Industrijsko okolje (RUARDI vzletišče), Po kreativni poti do znanja (2016), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, prijaviteljica UL FGG
 • Mreža za podporo energetski učinkovitosti (URE mreža), Po kreativni poti do znanja (2017), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,, prijaviteljica UL FDV
 • IRI UL infrastrukturni center, Infrastrukturni program ARRS I0-0038, 2009-2014
 • Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj, , Programska skupina ARRS P2-0266, 2009-2014
 • REANIMA, Edukacija temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije s pomočjo pametnih mobilnih telefonov, razvoj aplikacije, pogodba za javno naročilo Spirit Slovenija, javna agencija, 2012
 • Identifikacija ključnih kazalnikov v poslovnem modelu odličnosti, Aplikativni projekt ARRS L5-2329, 2009-2011
 • Analiza ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno raziskovalne dejavnosti, Ciljni raziskovalni projekt ARRS V5-0452, 2008-2010

Znanstvene objave

 • Cerinsek, G., Oliveira, M., Duin, H., Baalsrud Hauge, J., Margoudi, M., Perini, S., Taisch, M. (2018). Recommendations to Leverage Game-based Learning to attract Young Talent to Manufacturing Education. In Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer (in press).
 • HRIBAR, T., DOLINŠEK, Slavko. Choice patterns of phd students: why should i pursue a PhD?. V: HENRIKSEN, Ellen Karoline (ur.), DILLON, Justin (ur.), RYDER, Jim (ur.). Understanding student participation and choice in science and technology education. Heidelberg; New York; London: Springer. cop. 2015, str. 169-184.
 • ŠTRUKELJ, Peter, DOLINŠEK, Slavko. Model za ocenjevanje tehnološke sposobnosti podjetij, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2014. 103 str.,ISBN 978-961-266-171-7.
 • Oliveira, M., Cerinsek, G., Duin, H., Taisch, M. (2013). Serious gaming in Manufacturing Education. Serious Games Development and Applications. In Lecture Notes in Computer Science, ed. Minhua, M. Oliveira, S. Petersen, J. Hauge. Vol. 8101, pp 130-144. Berlin: Springer
 • Duin, H. Cerinšek, G., Oliveira, M., Bedek, M., Dolinšek, S. (2013). Using Behavioral Indicators to Assess Competences in a Sustainable Manufacturing Learning Scenario. In Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services, ed. C. Emmanouilidis, M. Taisch, D. Kirtsis, Vol. 397, pp. 582-589. Berlin: Springer.
 • Cerinšek, G., Duin H., Colombo, F., Pourabdollahian, B., Plebanek, S. (2012). The application of the CISD2 methodology for the definition of a serious game competence-based learning scenario in the domain of sustainable manufacturing. In Lecture Notes in Computer Science, ed. M. Ma, M. Oliveira, J. Hauge, H. Duin in K.D. Thoben, 135-149. Berlin Heidelberg: Springer.
 • Duin, H., Cerinšek, G., Fradinho, M., Taisch, M. (2012). Serious Gaming Supporting Competence Development in Sustainable Manufacturing. In Handbook of research on serious games as educational, business and research tools 2012 (Volume I), ed. M. M. Cruz-Cunha, pp. 47-71. Hershey, PA: IGI Global.
 • Stahl, B., Cerinsek, G., Colombo, F., Taisch, M. (2012). Development of competence for sustainable manufacturing by using serious games. Transactions of FAMENA, 36(4): pp. 63-72.
 • CERINŠEK, Gregor, PETERSEN, Sobah Abbas, HEIKURA, Tuija. Contextually enriched competence model in the field of sustainable manufacturing for simulation style technology enhanced learning environments. Journal of intelligent manufacturing, ISSN 0956-5515, 2013, vol. 24, is. 3, str. 441-455
 • CERINŠEK, Gregor, HRIBAR, Tina, GLODEŽ, Nataša, DOLINŠEK, Slavko. Which are my future career priorities and what influenced my choice of studying science, technology, engineering or mathematics? Some insights on educational choice – case of Slovenia. International journal of science education, ISSN 0950-0693, 2013, no. 17, vol. 35, str. 2999-3025
 • DOLINŠEK, Slavko, ŠTRUKELJ, Peter. Technology, wealth and modern management of technology. Managing global transitions, ISSN 18546935, Springer 2012, vol. 10, no. 1, 2949. 2.
 • BILOSLAVO, Roberto, DOLINŠEK, Slavko. Scenario planning for climate strategies development by integrating group Delphi, AHP and dynamic fuzzy cognitive maps. Foresight, ISSN 1463-6689, 2010, vol. 12, no. 2, str. 38-48

Predstavitve na konferencah (od leta 2010, ostalo v  SICRIS)

 • d’Oca, S; Podjed, D.; Vetršek, J.; Dolinšek, S.; op’t Veld, P. (2019). Contextual and behavioural factors influencing human-building interaction in university offices: a cross-cultural comparison. E3S Web Conf., 111, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911104064. Presented at CLIMA 2019 Congress.
 • Tisov, A.; Podjed, D.; D’Oca, S.; Vetršek, J.; Willems, E.; Veld, P.O. People-Centred Approach for ICT Tools Supporting Energy Efficient and Healthy Behaviour in Buildings. Proceedings 2017, 1, 675. Presented at Sustainable Places 2017 (SP2017) Conference, Middlesbrough, UK, 28–30 June 2017.
 • Vetršek, J., Podjed D., Dolinšek S., Cerinšek G. Minimizing environmental impact while ensuring healthy indoor environment by modifying users behaviour, The international conference – Rethinking Energy Efficiency in Buildings and Energy Planning Education, Krško, Slovenia, 19th of October 2017.
 • Cerinsek, G., Dolinsek, S. (2017). Training and skills development in the field of composite manufacturing. In 9. Industrial forum “Innovation, Research and Technologies” Conference Proceedings 2017, ed. D. Svetak, pp. 231-235. Portoroz: Profidtp.
 • Knez, S., Cerinsek, G. (2017). ABC development of composite products. In 9. Industrial forum “Innovation, Research and Technologies” Conference Proceedings 2017, ed. D. Svetak, pp. 237-240. Portoroz: Profidtp.
 • VETRŠEK, Jure. Vloga energetskega upravljanja za doseganje prihrankov po energetski prenovi Ekonomske fakultete v Ljubljani, Sekcija napredno upravljanje in tehnološke rešitve v stavbah, 19. Dnevi energetikov, Portorož, 11. april 2017.
 • Cerinsek, G. (2017). Real-life Learning Lab Model engaging interdisciplinary groups of students working on real-life industry and societal assignments. Slovenian Australian Academic Association Conference 2017.
 • CERINŠEK, Gregor, PODJED, Dan, DOLINŠEK, Slavko. Real-life learning lab model engaging interdisciplinary groups of students working on real-life industry and societal assignments. In: AŠKERC VENIGER, Katarina (ed.). Improving teaching and learning processes in higher education: Conference proceedings. Ljubljana: CMEPIUS, 2016, pp. 199-211.
 • DOLINŠEK, Slavko, TKALEC Tomislav. Izobraževanje učiteljev o učinkoviti rabi energije. Posvet Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik Agencija RS za okolje, 3. 6. 2016
 • VETRŠEK, Jure. Pogledi na mobilnost, Dan trajnostne energetike – Prihodnost mobilnosti v občini, Kisovec, 5. november 2015.
 • VETRŠEK, Jure. Priojekt energetske prenove – od zasnove do prihrankov. Konerenca Trajnostna energija lokalno – Lokalni energetski koncepti v praksi, Ljubljana, 15. 9. 2015.
 • Cerinsek, G. (2015). Inovativno in naročniku prilagojeno izobraževanje vzdrževalcev in hišnih tehnikov na področju energetske učinkovitosti. 7. Strateško srečanje “Inovacija energetike” 2015, In “Inovacija energetike” Conference Proceedings, ed. M. Černelč Koprivnikar, pp. 33. Brdo pri Kranju: Prosperia.
 • VETRŠEK, Jure. Vpliv energetskih sanacij stavb in uporabe obnovljivih virov na kakovost zraka, Dan trajnostne energetike – Energija za čisti zrak, Kisovec, 27. november 2014.
 • VETRŠEK, Jure. Izkušnje fakultet in Univerze v Ljubljani pri izvajanju energetskih sanacij stavb. Strokovni posvet Doseganje ciljev pri energetskih sanacijah v organizaciji Trajnostne informacijske mreže obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, Celje, 17.6.2014.
 • Ruzicka, J., Mancik, S., Lupisek, A., Hajek, P., Demollin, E., Op’t Veld, P., Dolinsek, S., Cerinsek, G. (2014). Real Life Learning Lab Approach in Sustainable Building Education – EURL3A Pilot Project. In proceedings of the World SB14 Barcelona.
 • PODJED, Dan. 2014. ‘Establishing Sustainability in Residential Buildings through Social Surveillance Systems.’ Sustainable Residential Buildings (international symposium), Zuyd University, Heerlen, the Netherlands, 19th June 2014.
 • Stanic, U., Dolinsek, S., Cerkvenik Skafar, A., Grmek-Kosnik, I., Stanic, J., Cerinsek, G. (2013). The specific approach for establishment of Innovation Hospitals in Gorenjska region. Proceedings of the IEEE Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics (MIPRO), pp. 301-306.
 • VETRŠEK, Jure. Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani: panelist na razpravi v Mestni občini Ljubljana, v Ljubljani, 14. maj 2013.
 • VETRŠEK, Jure. Tehnologije za trajnostno bivanje – Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani : vabljeno predavanje v okviru tedna vseživljenjskega učenja na revirski ljudski univerzi v Zagorju ob Savi, 22. maj 2013.
 • Cerinsek, G., Dolinsek, S. (2011). In a search for competent engineers; Competence framework in the field of sustainable manufacturing. In proceedings of the Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2011 IEEEI.
 • DOLINŠEK, Slavko. Energetska prenova zgradb v javni lasti – model energetskega pogodbeništva (ESCO) – primer zgradb Univerze v Ljubljani : predavanje na konferenci “Priložnost za dvig energetske učinkovitosti javnih stavb”, 28. junij 2012, Grad Dobrovo, Goriška Brda. Goriška Brda, 28. jun. 2012.
 • DOLINŠEK, Slavko. Energetska prenova zgradb Univerze v Ljubljani – energetsko pogodbeništvo in tehnična pomoč ELENA – Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani : predavanje na seminarju “Dan učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Gorenjske”, v Kranju, 20. septembra 2012. Kranj, 20. sep. 2012.

Objave v medijih

 Poročila in ekspertize

 • Tehnična podpora na področju energetske učinkovitosti in vzdrževanje prihrankov energije po energetski prenovi (naročnik Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2016-2017)
 • Storitve na področju zastopanja interesa naročnika in vzpostavitev energetskega managementa (naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015-2017)
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Doma ljudske obrambe Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 11A, Zagorje ob Savi: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij, 2017.
 • Energetsko knjigovodstvo Univerze v Ljubljani, kratko poročilo o izvedbi in ključnih kazalnikih rabe energije: Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, April 2017.
 • Energetsko knjigovodstvo Univerze v Ljubljani, kratko poročilo o izvedbi in ključnih kazalnikih rabe energije: Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Maj 2016.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva cesta 1, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2016.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Narodnega muzeja Slovenije, Prešernova ulica 20, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2016.
 • Skupina soavtorjev: Novelacija razširjenega energetskega pregleda za stavbo Arhiva RS, Zvezdarska ulica 1, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2016. Skupina soavtorjev: Novelacija razširjenega energetskega pregleda za stavbo Cankarjevega doma, Prešernova ulica 10, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani Junij 2016.
 • Skupina soavtorjev: Novelacija razširjenega energetskega pregleda za stavbo slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2016.
 • Skupina soavtorjev: Novelacija Razširjenega energetskega pregleda za stavbe Arboretuma Volčji potok Volčji Potok 3, Radomlje : Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2016.
 • Dvodnevno IZOBRAŽEVANJE za vzdrževalce in skrbnike stavb, 22 in 29 November 2016, Osnovna šola Danila Lokarja, Ajdovščina in Primorski tehnološki park, Šempeter pri Gorici, organizator GOLEA, soizvajalec Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Fakultete za arhitekturo univerze v Ljubljani, Zoisova cesta 12, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij 2016.
 • Skupina soavtorjev: Preverjanja možnosti energetske optimizacije zimskega bazena Kodeljevo Ljubljana – stanje: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, November 2016.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled stavbe Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana April 2016.
 • Seminar Varčno z energijo, Maj in Avgust 2015, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,September 2015 Inštitut za raziskovanje podjetništva Maribor, organizator FOCUS, soizvajalec Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani,
 • Dvodnevno IZOBRAŽEVANJE za vzdrževalce in hišne tehnike, 7 in 14 December 2015, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko, organizator in izvajalec Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani , Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Februar 2015.
 • Skupina soavtorjev. Energetski koncept Univerze v Ljubljani: Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Januar 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled stavbe Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij Fakultete za družbene vede, December 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled stavb Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Groblje 3, Domžale: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, September 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 83, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Junij 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Avgust 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, September 2015.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij 2015.
 • Skupina soavtorjev. Energetska strategija Univerze v Ljubljani: Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Januar 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Fakultete za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška cesta 25, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Februar 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, December 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo vrtca Galjevica, enota Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo vrtca Mladi rod, enota Čiračara, Črtomirova ulica 14, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij, 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo vrtca Najdihojca, enota Čenča Gorazdova ulica 6, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij, 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo vrtca Otona Župančiča, enota Ringaraja, Na peči 20A, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij, 2014.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo vrtca Zelena jama, enota Vrba, Zvezna ulica 24, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Julij, 2014
 • Skupina soavtorjev: javni razpis “Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, dokumentacija za izvedbo sanacije zgradbe Ekonomske fakultete UL, Ljubljana, Januar 2013 (IRI UL koordinator prijave).
 • Skupina soavtorjev: javni razpis “Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, dokumentacija za izvedbo sanacije zgradbe Biotehniške fakultete, oddelek lesarstva, Ljubljana, Januar 2013 (IRI UL koordinator prijave).
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Biotehniške fakultete – oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Februar 2013.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, April 2013.
 • Cerinšek, G., Stanič, U., Dolinšek, S.: Smernice za vzpostavitev in izvajanje inovacijskega sistema v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Priročnik razvit v sklopu projekta InTraMed C2C »Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies«, Central Europe, Evropski sklad za regionalni razvoj, September 2012.
 • DOLINŠEK, Slavko. EEB-UL; Energy Efficient Buildings of University of Ljubljana, ELENA Application, Version 3.1, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, September 2012.
 • DOLINŠEK, Slavko, VETRŠEK, Jure. Sintezno poročilo o rabi energije na UL : preliminarne energetske analize. Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Oktober 2012.
 • VETRŠEK, Jure. Navodila in priporočila za izvajanje energetskih pregledov za stavbe UL, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, November 2012.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, December 2012.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, December 2012.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Biotehniške fakultete – oddelek za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, December 2012.
 • Skupina soavtorjev: Razširjeni energetski pregled za stavbo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana: Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, December 2012.