18 Maj 2018

Projekt EduFootprint ozavešča o energetski učinkovitosti in okoljskem odtisu šol in fakultet

Univerza v Ljubljani združuje stavbe z različnimi namembnostmi in raznolikimi skupinami uporabnikov, zato so specifične tudi njene energetske značilnosti. Nekatere stavbe so nove, druge starejše, nekatere med njimi pa so celo vključene v register nepremične kulturne dediščine. Večina teh stavb porabi veliko energije – to pa je lahko tudi zanimiv razvojni izziv. Univerza v Ljubljani (UL) ima namreč priložnost, da postane vzorčen primer trajnostnega razvoja na področju stavb s pomočjo lastnega strokovnega znanja. To znanje pomembno prispeva k razvoju energetsko učinkovitih stavb, poleg tega pa je lahko trajnostni razvoj vključen tudi v izobraževalni proces. Ta je bistven za uspešen prehod iz družbe, ki temelji na fosilnih gorivih, v družbo, temelječo na obnovljivih virih.

Celotna letna poraba energije stavb UL je približno 60 GWh (57 % za ogrevanje in 43 % za električno energijo), kar po podatkih iz bilance UL za leto 2016 pomeni 5,2 milijona evrov. IRI UL je kot uradni energetski upravljavec za UL pripravil Univerzitetni trajnostni energetski načrt (SEAP) in nadzoruje njegovo implementacijo, postavil pa je tudi sistem energetskega upravljanja javnih stavb UL.

Rezultat projekta EduFootprint, ki poteka v programu EU Interreg Mediterranean, omogoča izračun okoljskega odtisa stavb v primerjavi z izhodiščem, tj. odtisu posamezne stavbe v šolskem letu 2015/16. Eden od ključnih ciljev projekta je zmanjšanje odtisa, ki ga pustijo na planetu sodelujoče šole oz. fakultete po strokovnih izobraževanjih ter izvedenih tehničnih posegih.

Podatkovna analiza o porabi energije in okoljskem odtisu bo šolam in fakultetam pomagala prepoznati tiste probleme, na katere se je smiselno osredotočiti, da bi zmanjšali škodljive vplive na okolje in ohranili kakovost izobraževalnih procesov in število izobraževalnih dejavnosti. Tako na primer šole ne bi zmanjševale števila učnih ekskurzij, pač pa bi izpuste ogljikovega dioksida omilile z drugimi ukrepi, ki jih bodo identificirale s pomočjo analize v projektu EduFootprint.

University of Ljubljana, Univerza vLjubljani, Fakultea za kemijo in kemijsko tehnologijo, buildings, energy efficiency, environmental footprint, okoljski odtis

V pilotno območje EduFootprint je vključenih pet stavb Univerze v Ljubljani s skupno površino 72.753 m2, ki se razlikujejo po energetskih značilnostih (od novih in energetsko učinkovitih do energetsko neučinkovitih stavb). Med rezultati projekta je kalkulator EduFootprint, ki omogoča samodejen izračun okoljskega odtisa izobraževalnih ustanov. Ta pripomoček všteje podatke o porabi virov in upošteva šolske dejavnosti ter izračuna okoljski odtis (poraba virov in asimilacija nastalih odpadkov).

Ker podatki o izpustih toplogrednih plinov pogosto niso dovoljšnja spodbuda za spreminjanje navad in vedenja ljudi, vključuje akcijski načrt IRI UL več različnih ukrepov, s katerimi lahko spodbujamo vedenje, ki prispeva k večji energetski učinkovitosti izobraževalnih ustanov. Primer orodja za učinkovito ozaveščanje uporabnikov, ki so ga pripravili partnerji v projektu EduFootprint, so denimo pripovedniški (angl. storytelling) videoposnetki, ki so na ogled na spletni strani projekta.