12 Jun 2019

Projekt EduFootprint – računanje in zmanjševanje ogljičnega odtisa v šolah

V maju 2019 smo zaključili z izvajanjem projekta EduFootprint. Cilj 28-mesečnega modularnega projekta v okviru programa Interreg MED, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je bil izboljšati kompetence lastnikov in upravljavcev javnih stavb (predvsem izobraževalnih ustanov) za učinkovitejšo rabo energije, s čimer bodo zmanjšali okoljski odtis teh stavb. V projektu so sodelovali partnerji iz 13 držav na področju Mediterana. V projektu so upoštevali celoten življenjski cikel izobraževalnih storitev; za zmanjševanje rabe energije se upošteva tako neposredne vplive energije v stavbah (raba), kot tudi posredne ukrepe (javno naročanje, celovito zavedanje in vedenje).

V zaključni fazi projekta je bil poudarek na prenosu modela EduFootprint in projektnih rezultatov na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni. V ta namen so partnerji skladno z začetnimi strategijami (prenos rezultatov na različna pilotna območja) organizirali in sodelovali pri več dogodkih in usposabljanjih. Še posebej pomembni so bili dogodki v okviru transnacionalnega prenosa, pri čemer sta se Italija in Slovenija usmerili v energetsko in poklicno usmerjanje (energetska učinkovitost, raziskave in usposabljanje).

Po zaključku testnih aktivnosti v šolah, v primeru Slovenije pa fakultetnih stavbah, je projektni partner Ambiente Italia izvedel oceno okoljskih, socialnih in ekonomskih učinkov preizkušenega modela EduFootprint. Poročilo zaključuje, da je projekt EduFootprint pozitivno vplival na vključene regije. Kar zadeva vpliv na okolje, je merjenje okoljskega odtisa z EduFootprint kalkukatorjem pomagalo izobraževalnim organizacijam pri opredelitvi najpomembnejših področij za izboljšanje trajnosti izobraževalnega cikla in načrtovanja nekaterih ukrepov za zmanjšanje okoljskega odtisa. Poleg tega so ti ukrepi privedli do pomembnih pozitivnih socialno-ekonomskih učinkov, saj ti pomembno vplivajo na lokalne skupnosti:

  • trajnostno upravljanje za oblikovanje politike;
  • podpora za rast lokalnih skupnosti (udeležba študentov, učiteljev in ostalih deležnikov);
  • ozaveščenost o podnebnih spremembah;
  • krepitev izobraževalne skupnosti.

Učinke projekta so ovrednotili tudi različni predstavniki lokalnih okolij. V Sloveniji smo kot pridruženega partnerja vključili Občino Zagorje ob Savi in tri testne osnovne šole. Predstavniki občine so potrdili, da so orodja in podatki iz EduFootprint kalkulatorja zanimivi, saj pokažejo čemu se je treba bolj posvetiti, da znižamo okoljski odtis izobraževalnega cikla. Na primer, odpadki so sicer pomemben del ukrepov za bolj trajnostno prihodnost, vendar je vpliv porabe energije še večji. Rezultati na eni izmed šol pa so pokazali, da je učencem pomembna tudi trajnostna mobilnost, saj so še posebej izpostavili pomanjkanje kolesarnic. V prihodnje na tej šoli zato že načrtujejo ureditev dodatnih kolesarnic.

Aplikacija je ustrezna za osnovno komunikacijo z vidika okoljskega odtisa. Šole lahko s pomočjo EduFootprint kalkulatorjem oblikujejo kampanje oziroma akcije za zniževanje vpliva na okolje. Za same energetske managerje je kalkulator deloma uporaben zato, ker se večinoma osredotočajo le na energetske vidike, manj pa na vpliv drugih gradnikov okoljskega odtisa neke izobraževalne ustanove, kot so denimo odpadki in mobilnost.

Čeprav se je projekt EduFootprint zaključil, bodo projektni pristop in razvita orodja še vedno na voljo.  Med drugim bodo točke za lokalno energetsko pomoč uporabnikom na različnih pilotnih območjih (Alto Alentejo, Andaluzija, Sicilija, Veneto, Slovenija, Albanija, Peloponez in regija Attica) zagotovile podporo občinam in drugim interesentom, ki želijo uvesti model in orodja EduFootprint. Tudi platforma EduFootprint bo še naprej dostopna: vzdržuje in gosti jo Rete Iside (šolsko omrežje za okolje in varčevanje z energijo). Poleg trenutnih funkcionalnosti platforme bo na voljo tudi kalkulator, ki si ga bodo potencialni uporabniki lahko namestili na svoje pametne naprave.

Dogovori, sklenjeni z občinami, ki so bile vključene v projekt, bodo spodbudili in olajšali implementacijo modela in orodij EduFootprint v drugih šolah na tem območju ter omogočili upoštevanje rezultatov lokalnih SECAP (Trajnostni energetski in podnebni akcijski načrti). Tudi aplikacija EduFootprint je na voljo za prenos in uporabo predvsem v izobraževalne namene. Aplikacija EduFootprint je izdelana za uporabnike pametnih telefonov s sistemom Android in je tudi v slovenskem jeziku javno dostopna v trgovini Google Play.

Več informacij o projektu EduFootprint preberite v zadnji številki projektnega novičnika.