26 Okt 2020

Sentimeter – portal za tiste, ki ne želijo navsezgodaj besneti ob novicah

V času, ko smo na spletu zaradi pandemije covid-19 vse bolj polarizirani in se ob branju novic že navsezgodaj jezimo, bi prišel prav Sentimeter, tj. portal, ki je namenjen prikazovanju čustev v medijskih objavah in ki ljudi vnaprej obvesti, kakšne volje bodo po prebrani novici. Portal sta zasnovala projektna sodelavca IRI UL, Ajda Pretnar in dr. Dan Podjed, in sicer v sodelovanju z dr. Markom Bajcem in dr. Slavkom Žitnikom s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Njihov članek, v katerem predstavijo zasnovo Sentimetra, je prosto dostopen v reviji Uporabna informatika.

Slika 1: Vstopna stran portala Sentimeter prikaže najnovejše objave, obarvane s sentimentom, deleže sentimenta ter oblak besed, ki prikazuje najpogostejše besede v novicah za izbrano podskupino.

Ideja o izdelavi portala, ki ljudem podaja »novice s čustvi«, je nastala v sodelovanju s podjetjem PressClipping. Podjetje je vodilno v Sloveniji na področju priprave medijskih pregledov, zato ima vpogled v dnevno dogajanje in stanje v družbi, ki se odraža v slovenskih elektronskih in tiskanih medijih. Prvi korak k bolj osebni noti portala je bil prilagajanje družbenim skupinam, ki bodo uporabljale rešitev. Vsebin namreč niso želeli prilagoditi vsakemu posamezniku, saj bi to zahtevalo vpis obiskovalca z uporabniškim računom, s čimer bi vzpostavili dodatno oviro pri uporabi. Hkrati niso želeli, da je portal presplošen, zato so si zamislili, da bo vsebina prilagojena različnim družbenim skupinam. Pri tem so seveda morali najprej ugotoviti, katere te skupine sploh so. Za njihovo identifikacijo so uporabili kombinacijo antropoloških in računskih pristopov.

Med raziskavo so se izluščile tri ključne skupine in sicer upokojenci, starši in zaposleni. Kot četrto skupino so dodali še mlade, saj so študentske in dijaške teme pomembne, študenti pa so izstopali tudi v skupini zaposlenih. Skupino brezposelnih, ki so jo sicer sprva nameravali vključiti v portal, so opustili, saj gre za prehodno identifikacijo, ki ima za nameček dokaj negativen prizvok in ljudi dolgoročno ne zaznamuje. Peto skupino so poimenovali ekologi, in sicer zato, ker so k oblikovanju portala želeli pristopiti nekoliko aktivistično in izpostaviti ključne teme sedanjosti, med katere nedvomno sodi varovanje okolja.

Slika 2: Prikaz napredne analize v portalu Sentimeter.

V naslednjem koraku so oblikovali zaslonske maske, ki bodo ljudi intuitivno vodile po vsebinah. Razvijali so jih iterativno, kar pomeni, da so funkcionalnosti izboljševali v več fazah, pri čemer je bila ključna fokusna skupina, kjer so potencialni uporabniki povedali, kateri elementi so dobro zasnovani in kaj bi bilo potrebno spremeniti.

Portal Sentimeter, ki bo javnosti dostopen čez nekaj mesecev, je še en uspešen rezultat interdisciplinarnega sodelovanja med računalničarji, antropologi in gospodarstvom. Znova se je tudi izkazalo, da je pri tehnološki rešitvi bistveno, da ni zasnovana zgolj za ljudi, temveč predvsem v sodelovanju z njimi.