17 Dec 2018

Šole so lahko ključne za zmanjševanje porabe energije

IRI UL je v izteku letošnjega leta sodeloval pri izvedbi dveh odmevnih dogodkov, povezanih z zmanjševanjem porabe energije v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah. Konec novembra so sopriredili mednarodni dogodek v italijanskem Trevisu, sredi decembra pa so svoje projektne dejavnosti predstavili na prireditvi v Zagorju ob Savi. Osrednje sporočilo obeh prireditev je bilo, da bo spremembe, pomembne tako za ljudi kot za okolje, možno doseči z upoštevanjem neposrednih ukrepov za obnovo stavb in s sočasnim uveljavljanjem posrednih ukrepov, med katerimi se kaže kot posebej pomembno vplivanje na navade ljudi, vključno z učitelji in šolarji.

V Trevisu so 23. novembra izvedli raziskovalno delavnico z naslovom Energija in karierni nasveti. Na njej je občinstvo, med katerim je bilo veliko mladih iz Slovenije in Italije, uvodoma pozdravil Stefano Marcon, predsednik treviške pokrajine. Sledilo je predavanje o mednarodnem projektu EduFootprint (Interreg Mediterranean), ki ga je izvedla Simona Canzanelli iz Ambiente Italia, temo pa je nadalje obravnaval še mag. Jure Vetršek, raziskovalec IRI UL. »Časa za ukrepanje nam zmanjkuje,« je v svojem predavanju glasno opozoril mag. Vetršek in pribil, da imamo le še nekaj več kot desetletje časa, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov in preprečimo globalno katastrofo. Prof. dr. Piercarlo Romagnoni z Oddelka za dizajn in načrtovanje v kompleksnih okoljih z beneške univerze IUAV je nato spregovoril o lokalnih dejavnostih v treviški pokrajini, s katerimi se na tamkajšnjih šolah posvečajo zmanjševanju porabe energije in izboljšanju dobrega počutja. Za njim je na oder stopil dr. Dan Podjed, raziskovalec ZRC SAZU in projektni sodelavec IRI UL, ki je na primerih iz Slovenije opozoril, da poleg pametnih tehnoloških rešitev, s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije v šolah, na fakultetah in v drugih javnih ustanovah, potrebujemo še pametne ljudi, torej učitelje, učence in administrativno osebje, ki bodo znali pravilno ravnati s tehnologijami in razumeli, zakaj je treba upoštevati ukrepe, namenjene ravnanju z energijo. Prireditev v Trevisu so sklenili z dvema vzporednima debatama; eni od teh se je pridružil tudi prof. dr. Slavko Dolinšek, direktor IRI UL, pri čemer je izpostavil pomen sodelovanja – tako čezmejnega kot disciplinarnega – pri razvoju novih rešitev.

14. decembra so temo iz Trevisa nadaljevali na 7. dnevu trajnostne energetike, ki je potekal na osnovni šoli Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, v sodelovanju z Društvom trajnostne energetike. Na tej prireditvi, ki se je posebej posvečala okoljski odgovornosti javnih zavodov, so uvodoma ugotavljali, da so na področju trajnostne energetike v zagorski občini že veliko postorili: od obnov večstanovanjskih in javnih stavb, javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplote po šolah, uvajanja sončnih elektrarn ter razvoja infrastrukturnega nadzornega sistema, ki je podlaga za oblikovanje t.i. pametnega mesta.

Pomembnih izzivov za prihodnost je kljub napredku še veliko, med pomembnejšimi pa je vplivanje na vedenje ljudi in prenos pozitivnih navad na mlajše generacije, ki se bodo očitno bolj kot sedanje generacije soočale s podnebnimi spremembami in drugimi posledicami potratnega načina življenja v obdobju, ki mu nekateri pravijo antropocen. Da bi pokazali, kako lahko tudi s tehnološkimi pripomočki spreminjamo in sooblikujemo navade, smo na prireditvi prikazali rezultate projekta EduFootprint, vključno z mobilno aplikacijo, ki prikaže stanje in možnosti za spreminjanje ogljičnega odtisa na šolah.

Občinstvo je na prireditvi sicer najprej pozdravila Kristina Renko, ravnateljica osnovne šole Ivana Skvarča, kjer so gostili dogodek, nato pa je imel uvodni nagovor še Matej Drobež, v. d. direktorja občinske uprave Zagorje, ki je izpostavil nekatere lokalne dosežke na področju upravljanja z energijo in uveljavljanja okolju prijaznih rešitev. Zatem je prof. dr. Slavko Dolinšek, direktor IRI UL, podrobno predstavil projekt EduFootprint in delovanje mobilne aplikacije, ki je med glavnimi rezultati dela projektne skupine. Dr. Dan Podjed je nato izpostavil nekatere zablode pri oblikovanju tehnoloških rešitev – od termostatov do daljinskih upravljalnikov – in pojasnil, zakaj moramo pri njihovem razvoju nujno upoštevati človekove kognitivne zmožnosti, tako kot jih upoštevajo v mednarodnih projektih MOBISTYLE in PEOPLE, ki ju soizvaja IRI UL. Mag. Primož Praper iz podjetja Eutrip se je posvetil temi, ki je suhoparna zgolj navidezno, namreč energetskemu knjigovodstvu za javne stavbe. Poleg zakonodaje na tem področju se je posvetil še konkretnim rešitvam, ki lahko pomagajo šolam in drugim ustanovam pri nadzoru porabe energije in porabi sredstev.

Z udarnim predavanjem, ki je izpostavilo tako globalne okoljske probleme kot lokalne rešitve, je formalni del prireditve sklenil mag. Jure Vetršek z IRI UL in za konec pokazal fotografijo zagorskih »knapov«, ki so s svojim delom in trudom preoblikovali podobo mesta in okolice. Ob tem je Vetršek poudaril, da lahko lokalno prebivalstvo tudi v prihodnosti vpliva na to, kaj se bo v mestu dogajalo in kakšna bo njegova usoda. Za boljšo prihodnost pa se bo treba, tako Vetršek, čim bolj potruditi.

Termovizijski posnetek učencev OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi

O dogodku so poročali tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in raziskovalne enote OLEA.