27 Jun 2016

Standardni razpisi in informativni dan programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Z veseljem vas obveščamo, da so na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11.

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov. Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

IRI UL je že sodeloval v okviru razpisanih projektov v obdobju 2007-2013, in sicer kot partner na projektu EnergyVillab – Mreža živih laboratorijev, ki se je uspešno zaključil maja 2014.

Informativni dan za razpise: 14. julij 2016 v Postojni

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo v sodelovanju z Organom upravljanja in Skupnim sekretariatom organizirala še informativni dan za predstavitev standardnih projektov tudi v Sloveniji. Ta bo 14. julija 2016 v Jamskem dvorcu v Postojni. Dogodek se bo odvijal v dvorani “Luka Čeč” v Jamskem dvorcu, ki se nahaja na platoju tik ob vhodu v Postojnsko jamo.

Predhodne prijave so obvezn
e. Na naslov: it-si.svrk@gov.si pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “prijava na informativni dan” ter napišite ime in priimek udeleženca/cev ter inštitucijo, kateri udeleženec pripada. Prijave bodo sproti potrjevali.

Kontakt za razpise: Slovenska Info točka za standardne projekte, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.