Primeri dobrih praks

Razvoj nove generacije orodij za aktivno ravnanje z energijo v stavbah

Razvoj nove generacije orodij za aktivno ravnanje z energijo v stavbah Na evropskem in slovenskem trgu je kar nekaj energetskih informacijskih sistemov za sprotno merjenje in analizo parametrov rabe energije. Z obstoječimi sistemi pa ne moremo v celoti izkoristiti potenciala prihrankov, predvsem tistih, ki bi…

Details

Vzletišče RUARDI

Vzletišče RUARDI – alternativne rešitve za degradirano industrijsko okolje Zračni promet in industrija, vezana na letalstvo, sta lahko pomemben družbenogeografski in gospodarski dejavnik v prostoru, saj imata ob primerni obravnavi in integraciji močan vpliv na razvoj okolja, lokalne skupnosti, organizacijo prostora in podjetništva. Širitev obstoječega…

Details

Zelena Filozofska fakulteta

Kako lahko vplivamo na navade uporabnikov energije v javnih stavbah? Izziv ni preprost, saj se ljudje s tovrstnim delovnim in bivalnim okoljem pogosto identificirajo manj kot z lastnimi stavbami. Spremembo v načinu mišljenja in delovanja je skušala doseči interdisciplinarna skupina študentk in študentov, ki so…

Details

Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo in upravljanje javnih stavb

Energetska obnova javnih stavb je pomembno strateško področje v okviru energetsko-podnebnega paketa EU (strategija 3×20). Pri obnovi pa se soočamo s prenekaterimi izzivi, kot so visoka poraba energije in s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavbne dediščine, ki narekuje nekatere omejitve pri posegih; dotrajani in…

Details

Mreža za energetsko učinkovitost

Vse večji stroški energije, pomanjkanje energetskih virov in klimatske spremembe so dejstva, ki zahtevajo spremembe. Za inovativna podjetja je zato povečanje energetske učinkovitosti izziv, poleg tega pa jim to istočasno izboljša konkurenčno prednost. Mreže za energetsko učinkovitost so orodja, ki vse to podpirajo. Z medsebojnim…

Details