Projektni predlogi

Uporabniku prijazen energetski informacijski sistem

Študentska skupina bo pripravila smernice za oblikovanje uporabniku prijaznih vmesnikov in modifikacijo oziroma nadgradnjo obstoječega EIS. Pri tem bodo upoštevali vse ključne tehnične smernice, hkrati pa tudi izkušnje in potrebe različnih skupin uporabnikov, da bi podatke o rabi energije lahko prikazali v oblikah, ki so prilagojene različnim ciljnim skupinam.

Details and sign up

Model strastnega inoviranja

V predlaganem projektu nas zanima, kako uspešno vpeljati in pospešiti inovacijsko dejavnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva v Sloveniji in EU.

Details and sign up

Zdravi vrtci

2016-2 (321): Zdravi vrtci – Pogostost bolezni dihal v povezavi kakovostjo stavb Predlagatelj projekta: IRI UL in Zdravstvena fakulteta Definicija projekta Človek v zaprtih prostorih preživi ~90 % časa, zato zdrava okolja predstavljajo osnovni pogoj za zdravje, kar je pomembno zlati v vrtcih in šolah. Nezdrava…

Details and sign up