27 Feb 2019

Tridnevni dogodek »Pravo in podnebne spremembe«

Tridnevni dogodek »Pravo in podnebne spremembe«, ki ga je organiziral slovenski odbor evropskega združenja študentov prava ELSA (The European Law Student Association) pod vodstvom Daške Levstik, je potekal med 20. in 22. februarjem letos na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Prva dneva sta bila namenjena konferenci, ki je uvodoma postregla s predvajanjem dokumentarnega filma na temo podnebnih sprememb z naslovom Before the Flood. Sledil je pogovor pod vodstvom Leonarda Roka Lampreta (društvo HOPe) na temo podnebnih sprememb, preventivnih ukrepov v prihodnosti s komentarji na dokumentarni film z gostjami iz nevladnih organizacij: Gajo Brecelj (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), Senko Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC), Barbaro Kvac (Društvo Focus) in Katjo Huš (Greenpeace Slovenija).

Drugi dan konference se je začel z uvodnim predavanjem prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta UL), z naslovom Znanost o podnebnih spremembah 2019: kje smo, kam gremo? Sledili sta mu predavanji Mednarodno in pravo EU o podnebnih spremembah prof. dr. Vasilke Sancin (Pravna fakulteta UL) in Nacionalna ureditev podnebnih prizadevanj in vloga pravnikov predavateljice mag. Senke Šifkovič Vrbice (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC).

Cikel predavanj je sklenil izr. prof. dr. Andrej Gubina (Fakulteta za elektrotehniko UL in IRI UL) s predavanjem z naslovom Uprimo se podnebnim spremembam! Kako nam pri tem lahko pomaga tehnologija?, ki je povzelo praktične izkušnje Laboratorija za energetske strategije FE UL iz mednarodnih in evropskih raziskovalnih in demonstracijskih projektov na temo energetske učinkovitosti projekta H2020 CONSEED, naprednih rešitev za shranjevanje energije projekta H2020 STORY ter iz aktivnosti v okviru iniciative Evropske Komisije za sodelovanje med H2020 projekti na temo nizkoogljičnega gospodarstva, BRIDGE. Prof. Gubina je predstavil tudi projekt H2020 COMPILE, ki je prvi koordinatorski H2020 projekt na Univerzi v Ljubljani in v katerem bodo uporabili kombinacije poslovnih modelov, organizacijskih ukrepov za gradnjo lokalnih skupnosti in tehnologij vodenja porazdeljene proizvodnje, porabe in shranjevanja v okviru Lokalnih energetskih skupnosti.

Izr. prof. dr. Andrej Gubina, FE UL in IRI UL, je na dogodku predstavil cilje in pristope H2020 projekta Compile, ki ga koordinira Laboratorij za energetske strategije, FE UL.

Konec drugega dne je potekala še predstavitev študij Mednarodnopravne okoljske klinike, Odgovornost držav za kršitev mednarodnopravnih obveznosti na področju podnebnih sprememb Alje Zrilić in Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb Kaje Smolnikar.

Čeprav je dogodek potekal prvič, je bil zastavljen smelo, saj je poleg dvodnevne konference obsegal tudi celodnevno praktično delavnico, v kateri so se udeleženci lahko skozi skupinsko delo spoznali z dvema tematikama. Prva se je osredotočila na vzroke, posledice in morebitne rešitve podnebnih  sprememb, kjer je bilo vsaki skupini dodeljeno določeno področje, npr. ozračje, oceani, gozdovi, reke, ledeniki, znotraj katerega je vsaka skupina iskala vzroke podnebnih sprememb, njihove posledice in morebitne rešitve za dodeljeno področje. Druga tematika je naslovila soočanje držav s podnebnimi spremembami, kjer so skupine za posamezno izbrano državo ugotavljale njene podnebne probleme, predlagale morebitne rešitve za njen problem ter predlagale ideje za reševanje globalnega problema podnebnih sprememb. V drugem delu delavnice so udeleženci skupaj obravnavali pogajanja med državami ter možnosti za oblikovanje morebitnega dogovora za reševanje problematike podnebnih sprememb.

Dogodek nam je postregel z obilico raznovrstnih informacij in je učinkovito opravil svoje poslanstvo gradnje mostov med strokami. Več kot 70 udeležencev je lahko izmenjevalo izkušnje in znanje ter sodelovalo v zanimivih aktivnostih. Želimo si lahko, da bi dogodek postal tradicionalen!