25 Sep 2018

Učinkovite stavbe in obnovljiva energija: Konferenca Interreg MED

Pod okriljem evropskega programa Interreg Mediteran (MED) bo 18. in 19. oktobra v Ljubljani potekala konferenca o energetsko učinkovitih stavbah in obnovljivih virih energije. Na konferenci bodo sodelovale partnerske organizacije Interreg MED modularnih projektov, ki potekajo v programskih tematskih sklopih Učinkovite stavbe in Obnovljiva energija.

Program evropskega čezmejnega sodelovanja (Interreg), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (European Regional Development Fund), spodbuja in podpira reševanje skupnih izzivov na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Interreg MED pa združuje 13 evropskih držav, ki mejijo na mediteransko morje, in podpira čezmejne projekte, ki razvijajo inovativne koncepte in prakse ter promovirajo učinkovito rabo virov na območju Mediterana.

Na konferenci Interreg MED v Ljubljani bodo predstavili dosedanje rezultate še trajajočih projektov na področjih učinkovitih stavb in obnovljive energije. V programu Interreg MED s projektom EduFootprint sodeluje tudi IRI UL. Na konferenčni delavnici bomo predstavili pristope in rezultate tega mednarodnega projekta, v katerem sodeluje šest mediteranskih držav. Ključni namen projekta EduFootprint je povečati sposobnosti lastnikov in upravljavcev javnih stavb, predvsem izobraževalnih, za učinkovitejše ravnanje z energijo. 

Cilji konference so pokazati projektne rešitve za učinkovit, vključujoč in obnovljiv energetski model na območju Mediterana, s strokovnjaki iz energetskega in okoljskega sektorja deliti najbolj inovativne ideje ter raziskati nove skupne priložnosti, poglobiti znanje o trenutnem stanju, izzivih in prednostih energetskega sektorja na območju Mediterana, ter oblikovati priporočila za njegovo izboljšanje.

Na konferenci Interreg MED bodo poleg projektnih partnerjev sodelovali tudi predstavniki nekaterih ključnih nacionalnih in mednarodnih organizacij. Prvi konferenčni dan bosta odprla dr. Lučka Kajfež Bogataj in predstavnik Evropske investicijske banke, na razprave v drugem dnevu pa nas bosta pripravila Generalni direktor direktorata Evropske komisije za energetiko, Dominique Ristori, ki bo predstavil implementacijo evropske energetske strategije, in predstavnik slovenskega Ministrstva za okolje. Okroglo mizo bo sklenil Pierre-Jean Coulon, predsednik Strokovne skupine za transport, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (European Social and Economic Committee).

Več informacij o konferenci najdete na konferenčni spletni strani, kjer je dostopen tudi program dvodnevnega dogodka (PDF) in spletni obrazec za prijavo. Udeležba na konferenci je brezplačna, dobrodošli pa ste vsi, ki se ukvarjate z energijo na področju energetske učinkovitosti v stavbah in z obnovljivimi viri energije, bodisi v državnih ustanovah, gospodarstvu, ali nevladnih organizacijah.