• ARIS – Slovenian Research and Innovation Agency
 • AVANT CAR, poslovni inženiring, d.o.o.
 • Biomasa, d.o.o.
 • Borzen, Slovenian Power market Operator, d.o.o.
 • BSP Energetska Borza, d.o.o.
 • Elektro Celje, d.d.
 • Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 • Elektro Primorska, d.d.
 • ELES, d.o.o.
 • Endava, d.o.o. Ljubljana
 • Energap – Energetsko podnebna agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije
 • Kolektor Etra, d.o.o.ž
 • EUTRIP, d.o.o.
 • Focus, Association for Sustainable Development
 • HSE – Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
 • Inden, informacijske rešitve, d.o.o.
 • Knauf Insulation, d.o.o.
 • Kolektor, d.d.
 • LEST – Laboratory of Energy Policy
 • METRONIK d.o.o.
 • Mestna občina Ljubljana
 • Nomago, d.o.o.
 • Petrol, d.d.
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje
 • Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti, d.o.o.
 • University of Ljubljana