• ARIS – Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
  • AVANT CAR, poslovni inženiring, d.o.o.
  • Biomasa, d.o.o.
  • Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.
  • BSP Energetska Borza, d.o.o.
  • Elektro Celje, d.d.
  • Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
  • Elektro Primorska, d.d.
  • ELES, d.o.o.
  • Endava, d.o.o. Ljubljana
  • Energap – Energetska podnebna agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije
  • Kolektor Etra, d.o.o.
  • EUTRIP, d.o.o.
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • HSE – Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
  • Inden, informacijske rešitve, d.o.o.
  • Knauf Insulation, d.o.o.
  • Kolektor, d.d.
  • LEST – Laboratorij za energetske strategije
  • METRONIK d.o.o.
  • Mestna občina Ljubljana
  • Nomago, d.o.o.
  • Petrol, d.d.
  • Regionalna razvojna agencija Zasavje
  • Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti, d.o.o.
  • Univerza v Ljubljani