• ARIS – Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • AVANT CAR, poslovni inženiring, d.o.o.
 • Biomasa, d.o.o.
 • Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.
 • BSP Energetska Borza, d.o.o.
 • Elektro Celje, d.d.
 • Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 • Elektro Primorska, d.d.
 • ELES, d.o.o.
 • Endava, d.o.o. Ljubljana
 • Energap – Energetska podnebna agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije
 • Kolektor Etra, d.o.o.
 • EUTRIP, d.o.o.
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • HSE – Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
 • Inden, informacijske rešitve, d.o.o.
 • Knauf Insulation, d.o.o.
 • Kolektor, d.d.
 • LEST – Laboratorij za energetske strategije
 • METRONIK d.o.o.
 • Mestna občina Ljubljana
 • Nomago, d.o.o.
 • Petrol, d.d.
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje
 • Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti, d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani