Po meri naročnika in ciljnih skupin razvijamo in izvajamo prilagojena izobraževanja in usposabljanja na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti v stavbah, trajnostne energetike in grajenega okolja, oblikovanja projektov po meri ljudi in okolja in zagotavljanja etičnih vidikov ter odgovornega raziskovanja v evropskih projektih.