Stavbe so odgovorne za polovico rabe energije v EU in povzročajo znantne emisije v vseh fazah. Naše strokovno znanje obsega ocenjevanje energetskih ter snovnih tokov v stavbah in na infrastrukturi ter tozadevno optimizacijsko svetovanje. Slednje vključuje tudi postavljanje sistemov na organizacijski  ravni (energetko upravljanje) ter svetovanje pri  uvajanju nadzornih sistemov za učinkovito vodenje procesov. Z namenom zmanjševanja emisij na področju gradnje in obnov stavb zagovarjamo koncepte kot sta vgrajena energija in krožnosti oz. ponovna raba snovi. Aktivni smo tudi na področju razvoja energetskega certificiranja ter organizacije procesov obnov stavb, vključno s spodbujanjem industrializacije obnov.

Grajeno okolje ima pomemben vpliv na življenje ljudi, saj oblikuje njihovo vsakdanje življenje, gibanje, interakcije in izkušnje.

Pojem grajenega okolja se nanaša na človeško ustvarjene strukture in infrastrukturo, kar vključuje stavbe, ceste, mostove, električna omrežja, vodovodne sisteme, kanalizacijo, ipd. Rečeno drugače, grajeno okolje je rezultat človekovega (pre)oblikovanja bivalnega okolja z namenom izboljšanja življenjskih pogojev. Poleg fizičnih objektov pojem vključuje tudi organizacijo teh struktur, načrtovanje mest, prostorsko ureditev, prometne rešitve, arhitekturne zasnove in druge vidike oblikovanja prostora. Prizadevanje za izboljšanje grajenega okolja z vidika energetske učinkovitosti in zmanjšanja ogljičnega odtisa je neločljivo od kolektivne Evropske vizije za okoljsko vzdržnost in trajnostno prihodnost. 

Storitve

 • Ocenjevanje energetskih ter snovnih tokov v stavbah in na infrastrukturi (energetski pregledi 
 • Ocenjevanje vplivov na okolje 
 • Vrednotenje in svetovanje na področju optimizacije kvalitete notranjega okolja  
 • Svetovanje za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov 
 • Svetovanje za optimizacijo kvalitete notranjega okolja 
 • Svetovanje na področjih trajnostnega certificiranja stavb 
 • Svetovanje na področju obnovljivih virov energije (OVE) 
 • Svetovanje na področju razvoja trga energetskih prenov stavb 
 • Svetovanje na področju optimizacije industrijskih procesov povezanih z energijo
 • Postavljanje sistemov za energetsko upravljanje 
 • Storitev energetskega upravljanja
 • Svetovanje za razvoj vodstvenih kompetenc na področju trajnostnih politik 
 • Izvedba specializiranih izobraževanj na tematike grajenega okolja in učinkovitost
 • Svetovanje za razvoj kadrovskih kompetenc in veščin na področju gradbeništva in upravljanja s stavbami 
 • Večkanalne prilagojene kampanje za izboljšanje kakovosti notranjega okolja in nižanje rabe energije
 • Ocena pripravljenosti stavb na pametne sistem (SRI – kazalnik pripravljenosti pametne sisteme), ki ga že omenja PURES22
 • Izvedba razširjenih energetskih pregledov kot osnova za investicije za stavbe
 • Ozaveščanje o kroženju snovi za širšo javnost
 • Koriščenje odpadne toplote in integracija v daljinski sistem
 • Celokupna optimizacija sistemov na ravni sosesk preko skupnostnega pristopa
 • Prilagajanja na pričakovane toplotne valove preko sprememb regulacije hladilnih sistemov in grajenja človeških kapacitet za omiljevanje tveganj
 • Spodbujanje obnov in gradnje vseh stavb z upoštevanjem principov kroženje snovi in principov načrtovanje za razgradnjo
 • Industrializacija obnov stavb

Raziskovanje in razvoj

 • Razvoj grajenega okolja po meri ljudi 
 • Razvoj energetskega certificiranja stavb 
 • Optimizacija procesov energetskih prenov stavb 
 • Spodbujanje industrializacije energetskih prenov stavb 
 • Spodbujanje kroženja snovi v procesih gradnje in prenove stavb
 • Spodbujanje energetskih skupnosti
 • Raziskovanje področja interakcije ljudi s stavbami in stavbnimi sistemi