Novice


Show all

Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Splošni cilj projekta EduFootprint Plus je boljše upravljanje, načrtovanje in spremljanje porabe energije v javnih stavbah na območju Sredozemlja. Natančneje, EduFootprint bo dosegel ta cilj z osredotočanjem na javne stavbe z inovativnim pristopom za oceno življenjskega cikla (LCA), pri čemer ne bo upošteval le neposrednih vplivov stavb na energijo (poraba), temveč tudi posredne (javna naročila ali splošno zavedanje in vedenje ljudi).

Show description

Projekt Urban GoodCamp je sofinanciran v EU programu Erasmus+, Koalicije znanja (Knowledge Alliances). Njegov namen je opolnomočiti visokošolske zavode in druge urbane akterje, da se bolje spoprimejo z urbanimi izzivi. Urbane izzive lahko uspešno naslavljamo le s celostnim pristopom in povezovanjem različnih institucij - vlogo povezovalca pa lahko prevzamejo ravno visokošolski zavodi.

Show description

Projekt HAPPY spodbuja sodelovanje med institucijami visokega šolstva v Evropi in Butanu in uvaja učna in izobraževalna orodja, metode in pedagoške pristope za poučevanje kvalitativnih metodologij v družboslovju. Cilj projekta je, da različne deležnike seznani z dodano vrednostjo kvalitativnih metod, modernizira obstoječe programe v visokošolskem izobraževanju in izboljša kompetence akademikov pri poučevanju kvalitativnih metodologij.

Show description

Naša lokacija