Verjamemo, da prava inovativnost izhaja iz združevanja različnih disciplin in perspektiv. To vodilo zajema vse vidike našega dela, od raziskav in razvoja, projektnega vodenja, do svetovanja, izobraževanja in usposabljanja. S spodbujanjem sodelovanja med našimi strokovnjaki iz različnih področij, kot so strojništvo, elektrotehnika, antropologija in vizualno oblikovanje, ustvarjamo dinamično okolje, ki je plodno za ustvarjalno reševanje problemov.