Učni laboratorij v resničnem okolju sestavljajo interdisciplinarne skupine študentk in študentov, ki rešujejo družbene izzive in konkretne probleme industrije ali drugih neakademskih partnerjev. Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in neakademskega okolja omogoča razvoj praktičnih veščin, kar dolgoročno povečuje zaposlitvene in karierne možnosti študentk in študentov. Rezultati projektov pa vodijo do izboljšav obstoječih rešitev, izdelkov in storitev, so vir novih idej, hkrati pa model omogoča, da organizacije prepoznajo in preizkusijo mlade perspektivne talente. 

Študentke in študenti se seznanijo s temeljnimi koncepti projektnega dela, izkusijo sodelovanje v interdisciplinarni, medsektorski in medgeneracijski skupini in spoznajo metode razvoja po meri ljudi in okolja. S pomočjo mentorjev razvijajo ustvarjalnost, etično in okoljsko odgovornost, komunikacijske in ostale veščine, ki jim omogočajo lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. 

Oblikujemo, vodimo in mentoriramo interdisciplinarne študentske projekte; s študentkami, študenti in ostalimi člani skupine identificiramo izzive podjetji, oblikujemo raziskovalna vprašanja in raziskovalni načrt; organiziramo, izvajamo in nadzorujemo terensko raziskovalno delo; analiziramo rezultate; oblikujemo uvide in razvojna priporočila.