Imamo široko znanje in razumevanje strateške energetske preobrazbe, vključno z oblikovanjem celovitih energetskih strategij, skrbnim načrtovanjem, usklajevanjem in izvajanjem kompleksnih projektov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Naš pristop združuje poglobljeno poznavanje energetskega sektorja in celovito razumevanje mehanizmov financiranja EU, kar nam omogoča, da uspešno krmarimo med zapletenimi vlogami za financiranje EU in tako povečamo možnosti za pridobitev sredstev za projekte. Naše strokovno znanje in izkušnje zajemajo oblikovanje strategij na energetskih trgih, načrtovanje proizvodnje energetskih sistemov, izvajanje inovativnih energetskih rešitev, spodbujanje obnovljivih virov energije in razvoj tehnologije pametnih omrežij. 

Ponujamo energetske rešitve, prilagojene tako zasebnim potrošnikom kot industrijskim sektorjem. Osredotočamo se na povečanje energetske učinkovitosti, izkoriščanje obnovljivih virov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V trajnostne projekte te elemente vključujemo že od samega začetka, s čimer ne zmanjšujemo le porabe energije, temveč tudi splošno povpraševanje po energiji. 

Pametna omrežja so ključnega pomena pri optimizaciji in prilagajanju funkcionalnosti električnih omrežij. Njihov cilj je ustvariti proizvodni, transportni in distribucijski sistem, ki se prilagaja spreminjajočim se potrebam uporabnikov. Ta omrežja vključujejo komunikacijsko omrežje, ki omogoča interakcijo med proizvodnimi enotami in potrošniki. Vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje je tesno povezano z inovativnimi rešitvami za shranjevanje energije. Diverzifikacija virov proizvodnje električne energije zahteva preoblikovanje elektroenergetskega sistema. 

Energetski trgi so ključnega pomena za gospodarsko interakcijo med proizvodnjo in porabo energije. Upravljavci distribucijskih omrežij/operaterji prenosnih sistemov imajo ključno vlogo pri učinkovitem upravljanju odziva na povpraševanje, kar zmanjšuje motnje v oskrbi z električno energijo. 

Lokalna energetska skupnost je skupno prizadevanje državljanov, organizacij in lokalnih oblasti, ki sodelujejo kot proizvajalci in končni uporabniki energije. Njihov glavni cilj je sodelovati pri različnih vidikih energije, kot so proizvodnja, distribucija, shranjevanje, oskrba, združevanje in upravljanje. Poleg tega zagotavljajo tudi energetske storitve za omrežje. Pri svojih energetskih pobudah poudarjajo pomen lokalnega vključevanja in opolnomočenja lokalnih prebivalcev, da bi ustvarili družbeno vrednost.