Inovacije morajo pripeljati do boljšega sveta. Zato potrebujemo raziskovalce, ki so sposobni uravnotežiti napetosti med okoljsko trajnostjo, javnim dobrim in gospodarsko rastjo.    

Znanost in razvoj nosita družbeno odgovornost, saj nista ločena niti od družbe niti od okolja, temveč sta njun sestavni del. Zato smo prepričani, da je ključnega pomena, da naši projektni partnerji, pa naj gre za znanstvenike, raziskovalce, strokovnjake iz industrije ali druge zainteresirane deležnike, ki so vključeni v raziskovalno-razvojne aktivnosti, razmišljajo o:  

  • potencialnih – tudi nepredvidenih – smereh in učinkih njihovih raziskav; 
  • tem, kdo bi lahko imel koristi od novih rešitev in kdo ne; in  
  • tem, kako je v celotnem procesu raziskav, razvoja in inoviranja potrebno upoštevati morebitna družbena, okolijska in etična vprašanja. 

V naši praksi odgovorno raziskovanje in inoviranje (angl. Responsible Research and InnovationRRI) ne pomeni razsojanja o tem, kaj je “dobro” ali “slabo”, “pozitivno” ali “negativno” ali “odgovorno” ali “neodgovorno”. Namesto tega ponujamo tehnike, orodja in metodološke okvire za kontinuirano razmišljanje glede vprašanj družbene odgovornosti, saj skušamo zagotoviti, da projektni konzorciji upoštevamo širši kontekst, v katerem razvijamo znanost, tehnologije in inovacije. 

Ponujamo prilagojene metodologije in orodja za obravnavo družbenih, okoljskih, političnih, kulturnih ali etičnih razsežnosti raziskovalno-razvojnih dejavnosti v skladu s štirimi razsežnostmi: 

  • Predvidevanje: S projektnimi partnerji načrtujemo predvidene in nepredvidene učinke raziskovalno-razvojnega dela. Pripravimo strategijo in izvajamo prilagojene delavnice za sprotno preverjanje in zagotavljanje etičnih vidikov v projektu. Pri predvidevanju ne gre za izčrpno napovedovanje vseh rezultatov in njihovih učinkov, temveč za vzpostavljanje pripravljenosti, da se lahko učinkovito soočimo z morebitnimi negativnimi, etično spornimi učinki, ko se ti pojavijo.
  • Vključevanje: Uvajamo metodologijo razvoja po meri ljudi in okolja, ki raziskovalcem in raziskovalkam omogoča, da aktivno sodelujejo z ljudmi, tj. z državljani, bodočimi uporabniki in interesnimi skupinami, da bi pridobili vpoglede v njihove potrebe, kontekste uporabe in zaželene smeri razvoja. Vključevanje ljudi presega razširjanje ali ozaveščanje, saj si prizadevamo za dvosmerno izmenjavo podatkov in informacij ter valorizacijo znanja.
  • Refleksija: Z vodenimi pogovori in prilagojenimi delavnicami zagotavljanja etičnih vidikov v projektu omogočimo raziskovalcem in raziskovalkam, da kritično premislijo in ponovno ocenijo temeljne predpostavke in vrednote, na katerih temeljijo njihovi raziskovalno-razvojni projekti.
  • Odzivnost: S sprotnim skupinskim spremljanjem etičnih vidikov zagotavljamo, da lahko raziskave in razvoj po potrebi spremenijo smer, če katera koli od zgornjih razsežnosti (predvidevanje, vključevanje ali refleksija) privede do novega znanja.