19 Feb 2018

How to promote work-based learning – sharing experiences between European projects

On 15 February 2018 a consortium meeting of the European project WEXHE (Erasmus +, Knowledge Coalition 2016) was held at the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana, which studies various forms of work-based learning in higher education.

Predstavnika slovenskih partnerjev projekta PEOPLE, IRI UL in podjetja Metronik, sta se odzvala povabilu Fakultete za družbene vede in na sestanku predstavila izkušnje ter prve rezultate pri povezovanju univerzitetnega in podjetniškega okolja za spodbujanje medfakultetnega sodelovanja in učenja na dejanskih izzivih podjetij ter družbe.

Kot so pojasnili na srečanju, pomeni razvoj interdisciplinarnih študentskih projektov po modelu PEOPLE eno izmed učinkovitejših oblik na delu utemeljenega učenja. Študentje družboslovja in humanistike s pomočjo visokošolskih mentorjev in strokovnjakov iz gospodarstva med projektnim delom pridobivajo praktične veščine, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti. Rezultati projektov vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev ter pomenijo vir novih idej ali invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in preizkusijo mlade talente.

Projekta PEOPLE in WEXHE sta uspešno vzpostavila sodelovanje na področju izmenjave znanj in izkušenj ter razširjanja projektnih rezultatov.