09 Feb 2018

IRI UL and PEOPLE project are presented at an international meeting of Knowledge Alliance

From 31 January to 1 February 2018, a thematic meeting of projects in the Erasmus + Scheme of the Knowledge alliance was held in Brussels. The meeting was attended by coordinators and industrial partners of all projects that were selected for co-financing between 2014 and 2017.

Od 31. januarja do 1. februarja 2018 je v Bruslju potekalo tematsko srečanje projektov v Erasmus+ shemi . Na srečanju so bili prisotni koordinatorji ter industrijski partnerji vseh projektov, ki so bili za sofinanciranje izbrani med letoma 2014 in 2017.

Koalicije znanja so mednarodni projekti, v katerih sodelujejo visokošolske ustanove in partnerji iz gospodarstva, njihov cilj pa je krepitev inovacijskih zmogljivosti in modernizacija evropskega visokošolskega izobraževanja. Osrednja tema tokratnega srečanja je bila povezovanje med univerzitetnim in podjetniškim okoljem. Udeleženci so delili svoje izkušnje in dobre prakse, izpostavili ključne izzive, s katerimi se srečujejo pri projektih, in skupaj s predstavniki Evropske komisije razpravljali o smernicah prihodnjega razvoja.

Predstavnika projekta PEOPLE sta poseben poudarek namenila interdisciplinarnim študentskim projektom kot modelu za spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo. Udeležence srečanja sta navdušila s PEOPLE animacijo, ki na enostaven in učinkovit način predstavi bistvo projekta ter ključne cilje, ki jih želijo projektni partnerji doseči.