19 Jan 2018

Projekt MOBISTYLE: energije ne porabljajo stavbe, temveč ljudje

Če želimo zmanjšati porabo energije v stavbah in spodbuditi prehod v trajnostno družbo, se moramo najprej posvetiti ljudem, šele nato razvoju novih tehnologij, ugotavljajo raziskovalci v projektu MOBISTYLE, ki poteka v programu Obzorje 2020.  Prve ugotovitve so predstavili v prispevku, ki je bil objavljen v zborniku Proceedings of the Sustainable Places 2017 (SP2017) Conference, soavtorja pa sta sodelavca IRI UL dr. Dan Podjed in mag. Jure Vetršek.*

Namen projekta je spodbuditi spremembe vedenja uporabnikov stavb z uporabo privlačnih in ljudem prilagojenih tehnologij, povezanih z rabo energije, kakovostjo bivalnega okolja in zdravim načinom življenja. Srž inovativnega pristopa pri razvoju tehnoloških rešitev je v tesnem sodelovanju med inženirji in antropologi, ki vzajemno uporabljajo k ljudem usmerjene razvojne pristope. 

Uporaba kvalitativnih raziskovalnih metod je projektnim partnerjem omogočila globlji vpogled v vedenje in počutje ljudi v stavbah. Ugotavljali niso le, kako in kdaj ljudje porabljajo energijo, o čemer sicer pričajo meritve in masovni podatki (big data), ki jih zbirajo naprave in senzorji v stavbah, temveč so skušali odgovoriti predvsem na vprašanje, zakaj se uporabniki stavb tako vedejo ter zakaj, kdaj in kako osmislijo svoja dejanja. Ti raziskovalni izsledki pomenijo priložnost, da uporabnike stavb obravnavamo, spoznamo in izobražujemo na povsem individualni ravni ter spodbujamo njihovo zavedanje o tem, kako njihove navade vplivajo na porabo energije, so še zapisali avtorji prispevka.

 

 

*Tisov A, Podjed D, D’Oca S, Vetršek J, Willems E, Veld PO. (2017). People-Centred Approach for ICT Tools Supporting Energy Efficient and Healthy Behaviour in Buildings. Proceedings. 1(7):675

Prispevek je dostopen tukaj.

Več o projektu MOBISTYLE si lahko preberete na spletni strani projekta.