Transformative, Adaptive, Responsive and Engaging Environment (TARGET)

The project was cofinanced under EU FP7, ICT: Digital Libraries and Technology-Enhanced Learning

Project challenge

Podjetja v današnjem času nenehnih sprememb potrebujejo posameznike, ki so se zmožni hitro prilagajati trenutnim razmeram, kjer je vse več nalog nenačrtovanih in netipičnih – te pa zahtevajo hitro, samostojno, kompetentno odločanje. Te nenehne in dinamične spremembe pa postavljajo pod vprašaj kvaliteto in predvsem praktično uporabnost znanja, ki je bilo pridobljeno na podlagi tradicionalnih metod izobraževanja. Strokovnjaki pedagoških znanosti poudarjajo, da učenje ne sme temeljiti zgolj na zastarelem prenosu znanja od učitelja do učenca. Uspešno učenje se namreč vrši v bogatih kontekstih, ki morajo čim bolj simulirati realne delovne situacije in izzive.

Project’s aim

The main aim of the TARGET Project is to research, analyse, and develop a new genre of Technology Enhanced Learning (TEL) environment that supports rapid competence development of individuals, namely knowledge workers within the domains of project management, innovation and sustainable global manufacturing.

Key objectives

The TARGET aims will be realized through the following specific objectives:

a) Conceptual Framework, corresponding to the functional blueprint of TARGET
b) Knowledge model, how the stories, concept thresholds, and competences are related
c) TARGET Learning Process, supported by the TARGET Platform
d) TARGET Platform, following a component based architectural design to support incremental deployment
e) Pedagogical Agents, available to assume unfilled roles within a game scenario as Non-Player Characters (NPCs) and Artificial Mentor to support the learning process
f) TARGET Communities, revolving around the TARGET environment
g) HRM Integration, integration of TARGET within the information system of an organization
h) Evaluation Framework, for assessing a learner’s competence development.

Project concortium

Project duration

From 1.1. 2009 untill 31. 7. 2012 (42 mesecev)

Total eligible costs

9.405.868,00 €

Contact at IRI UL

Gregor Cerinšek