22 Apr 2016

3D modeliranje visoko učinkovitih stavb

Projektiranje kakovostnih in visoko učinkovitih stavb v okviru omejenih finančnih sredstev je težko in odgovorno opravilo. Zato se uporablja različna računalniška orodja, eden od najbolj zmogljivejših je BIM (Building Information Modeling), ki omogoča sodoben, pametnejši način gradnje in projektiranja.

Arhitekti izdelujejo risbe. Včasih so bile vse narejene ročno. S prihodom CAD orodij, je ta proces postal hitrejši in enostavnejši, vendar se osnovna ideja izdelave risbe ni spremenila. AutoCad je nadomestil svinčnik, stavbo, ki jo arhitekt načrtuje, pa je še vedno potrebno opisati, vsako 2D risbo posebej, ločeno in nepovezano z ostalimi risbami. Pomembne informacije se hitro izgubljajo, saj niso vezane na elemente 2D risbe.
(Na sliki Building information Modeling)

Z uporabo 3D projektiranja v vseh fazah projekta je investitorju omogočeno dobro razumevanje projekta in posledično dana možnost poglobljenega sodelovanja na projektu. Celovit pristop BIM (Building Information Modeling) omogoča vključevanje različnih strok in delovnih procesov, ki tradicionalno obstajajo vsak za sebe. Parametrični model arhitekture, statike in inštalacij v istem BIM modelu omogoča usklajen proces in učinkovito odpravljanje vseh vrst napak v projektu. Podatkovni BIM model si delijo projektanti in konzultanti, kar nam omogoča celostno projektiranje in koordinacijo z zagotavljanem in podajanjem točnih, usklajenih informacij naročniku, projektantom in izvajalcem. Prave informacije se tako posredujejo pravim ljudem ob pravem času.

Tako kot informacije, je tudi 3D model ključen za BIM proces. Postavlja osnovo projekta, vsebuje digitalne približke delov in elementov objekta in vzpostavlja logične povezave med njimi. Omogoča nam izkoriščanje obsežne baze podatkov, vgrajene v 3D model in boljšo kontrolo nad projektom. Uspešna uporaba BIMa temelji na dobrem poznavanju BIM procesa in pravilni implementaciji med fazo projektiranja in izvedbe. Implementacija BIMa, nam poleg 3D oblikovanja objektov, omogoča tudi izdelavo energetskih analiz, svetlobne, vetrovne in druge analize, izdelavo natančnih ocen investicij, terminskih planov, nadgradnjo BIM modela v model za upravljanje (Facility Management – FM) in več.
(Primer na sliki: Energetska prenova Institut Jožef Stefan)

KošorokGartner arhitekti pri vseh svojih projektih, že več kot 6 let, dosledno izvajajo proces BIM projektiranja. Pri svojem delu sodelujejo z najvidnejšimi strokovnjaki na področju BIMa tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem. Področje njihovega delovanja sega od projektiranja enostanovanjskih gradenj do velikih zahtevnih objektov. Poleg novogradenj imajo veliko izkušenj tudi z najzahtevnejšimi prenovami spomeniško zaščitenih stavb in energetskimi sanacijami obstoječih objektov. Vsi njihovi objekti dosegajo dober nizkoenergijski ali pasivni standard.

Ukvarjajo se tudi z izdelavo Revit družin (3D elementov) za najrazličnejša podjetja, pri čemer so jim bogate izkušnje iz BIM projektiranja v veliko pomoč, saj zagotavljajo, da so izdelki uporabni na realnih projektih, optimizirani in usklajeni z globalnimi standardi (npr. COBie). Pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo programsko opremo Autodesk Revit, ki omogoča dosledno izvajanje BIMa v vseh fazah projektiranja, od idejne zasnove do upravljanja z objektom (Facility Management).

Zadovoljni naročniki, bogate izkušnje in stalna implementacija novosti na področju BIM procesa, so tiste lastnosti, ki sedanjim in bodočim naročnikom vlivajo zaupanje in zagotavljajo uspešno realizacijo njihovih projektov.