26 Okt 2018

Celovita obnova stavb v projektu TripleA-reno

IRI UL sodeluje v novem triletnem projektu TripleA-reno (Attractive, Acceptable and Affordable deep Renovation by a consumers orientated and performance evidence based approach), ki poteka v programu EU Obzorje 2020. Stavbe so odgovorne za več kot 30 odstotkov svetovnih izpustov CO2, povezanih z energijo, do leta 2050 pa naj bi se poraba energije v stavbah celo podvojila. Eden izmed načinov za povečanje energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje izpustov CO2 je celovita obnova (deep renovation) obstoječih stavb. To je proces obnove, ki upošteva potenciale energetske učinkovitosti stavb in porabo energije za ogrevanje, hlajenje, vodo in osvetljavo zmanjša za vsaj 75 odstotkov (Global Buildings Performance Network).

Projekt TripleA-reno izhaja iz ugotovitve, da se moramo za korenite spremembe posvetiti predvsem ljudem, torej uporabnikom stavb, in ne zgolj tehnološkim rešitvam. V projektnem konzorciju sodeluje 15 organizacij iz sedmih evropskih držav, cilj projekta pa je povečati sprejemljivost, spodbuditi zanimanje in odločitve za celovito obnovo stavb, ki bo privlačna za kupce in uporabnike. To pomeni, da moramo razumeti motive posameznikov ter razumeti vedenje in navade ljudi v skupnosti, in to predvsem v povezavi z uporabo energije ter načinom odločanja za celovito prenovo stavb.

Predstavljamo kratko video animacijo o pristopih in ciljih projekta TripleA-reno.

Nove poslovne modele, rešitve in procese za boljši nadzor obnove bodo projektni partnerji razvijali in analizirali na sedmih demonstracijskih primerih stavb, med katerimi je tudi večstanovanjska stavba v Zagorju ob Savi. Uporabniki stavb bodo med drugim s pomočjo platforme, oblikovane po načelih poigritve (angl. gamification), dostopali do razumljivih in personaliziranih podatkov o obratovalnih parametrih stavbe po končanem procesu obnove. V projektu bodo posebej upoštevali vpliv kakovostnega notranjega okolja na zdravje in dobro počutje ljudi, saj ugotavljajo, da ti dejavniki pomembno vplivajo na odločitve za celostno prenovo. Pri tem bodo uporabili k ljudem usmerjene raziskovalno-razvojne pristope, s katerimi bodo v proces obnove vključevali lastnike in uporabnike stavb ter ugotavljali, na kakšen način in zakaj se za obnovo odločajo, ter spremljali, kako obnova poteka.

Več informacij o projektu najdete na TripleA-reno letaku in spletni strani, kjer se lahko naročite tudi na projektni novičnik. Spremljate nas lahko tudi na spletnih platformah: Facebook, Twitter, LinkedIn in Instagram.