15 Mar 2023

CrossCert v Zaragozi

IRI UL se včeraj in danes mudi v španski Zaragozi, na sestanku projekta crossCert v družbi kolegov iz 10. evropskih držav – Avstrije, Bolgarije, Danske, Grčije, Hrvaške, Malte, Nemčije, Poljske, Španije, in Velike Britanije.

Projekt se osredotoča na energetske izkaznice (EI) za stavbe. Kot smo ugotavljali že v projektu U-CERT, EI predstavljajo eno ključnih orodij na ravni EU in širše za spodbujanje zelenega prehoda, zlasti na področju usmerjanja in spodbujanja prenov stavb.

Navkljub splošnemu prepričanju, da so EI potrebne in uporabne, v praksi opažamo številne šibkosti obstoječega sistema, ki omogoča njihov obstoj in rabo:

  • Nizka ozaveščenost: Številni lastniki nepremičnin in najemniki se ne zavedajo pomena EI in prednosti, ki jih EI implicirajo v smislu prihranka energije.
  • Pomanjkanje nazdora: Zakone in pravilnike, ki zadevajo rabo energije v stavbah, se pogosto ne upošteva dosledno ali ustrezno, kar spodkopava njihovo učinkovitost pri spodbujanju energetske učinkovitosti.
  • Netočnost pri izdelavi EI: Izdelava EI temelji na predpostavkah in izračunih, ki navkljub strokovni usposobljenosti izdelovalcev včasih vodi do netočnosti pri oceni energetske učinkovitosti stavbe.
  • Stroški: Stroški izdelave EI so lahko ovira za lastnike nepremičnin, zlasti tiste, ki imajo v lasti večje število nepremičnin.
  • Kompleksnost: Postopek izdelave EI je razmeroma abstrakten in v osnovi namenjen strokovni rabi, kar v praksi vodi do tega da številni lastniki nepremičnin težko razumejo tehnični jezik uporabljen v dokumentih.

Konzorcij crossCert nagovarja naveden pomanjkljivosti s tehničnega vidika, specifično s primerjalno analizo metodologij za izdelavo EI v državah vpletenih v projekt. Poleg tega projekt išče možnosti za izboljšavo EI z družbeno-kuturnega vidika, specifično z analizo izkušenj z obstoječimi EI, tozadevnih potreb, mnenj ter dobrih praks ki zadevajo njihovo izdelavo in rabo.

Za več informacij o projektu obiščite crossCert spletno stran in se prijavite na projektni novičnik.