28 Sep 2015

DANUBE 2014-2020 – Interreg razpis Podonavje je odprt!

Na Kick off srečanju, ki je potekalo na Madžarskem od 23. do 24. septembra 2015, so odprli razpis Podonavje (Danube Transnational Programme 2014-2020), ki spodbuja reševanje skupnih izzivov in potreb regije na področju inovativnosti, prenosa znanja in podjetništva, naravnih in kulturnih virov, transporta ter energetske učinkovitosti.

Nacionalni informativni dan v Sloveniji:

7. oktobra 2015 bo SVRK v Ljubljani organizirala nacionalni informativni dan v Hotelu Slon s pričetkom ob 9.00 uri. Prijave so obvezne do 2. oktobra!

V programu lahko sodelujejo naslednje države: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija (Baden-Wuerttemberg, Bavarska), Romunija, Slovaška, Slovenija, BiH, Moldavija, Črna Gora, Srbija in deloma Ukrajina.

Program sofinancira strategije, študije, operativne plane, aktivnosti krepitve zmogljivosti, promocijske aktivnosti, razvoj orodij, vzpostavitev storitev, pripravo in razvoj investicij (na podlagi transnacionalnih strategij), tj. infrastrukturne investicije manjšega obsega, mreženje in izmenjavo informacij v okviru naslednjih prioritet:

  1. Inovativna in družbeno odgovorana regija Podonavje
  2. Okoljska in kulturno odgovorna regija Podonavje
  3. Povezana in energetsko odgovorna regija Podonavje
  4. Dobro vodena regija Podonavje


Višina sredstev za razpis:
 80 mio EUR iz ESRR in 8 mio EUR iz IPA
Prijavitelji naj bodo vsaj 3 partnerji iz 3 različnih držav (podjetja, javne organizacije in mednarodne organizacije)
Trajanje projektov: do 30 mesec
Rok oddaje izjave o interesu (Expression of interest): 3. november 2015.
Več informacij: Danube portal
Nacionalni informativni dan v Ljubljani: 7. oktober 2015