19 Jan 2017

Delavnica “Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju”

Želite razumeti procese digitalne transformacije?
Se boste preobrazbe poslovanja lotili pravočasno in za pravo ceno?Digitalna transformacija neizbežna. Pomeni vpeljavo tehnologij z namenom spreminjanja poslovnih modelov. Je torej veliko več kot digitalizacija procesov, ki so trenutno najbolj pogoste “digitalne” aktivnosti v podjetjih.Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

V obliki direktorskih povzetkov so bile na delavnici, ki je potekala v sredo 25. 1. 2017,  predstavljene naslednje teme:

·       Dinamika razvoja in potenciali digitalizacije
·       Smer razvoja kadrov
·       Pregled ključnih informacijsko komunikacijskih tehnologij
·       Poslovni in strateški vidik digitalne transformacije
·       Pravni, regulatorni in varnostni vidiki digitalne transformacije
·       Osnovni koraki digitalne transformacije
Več..