20 Nov 2015

Dokazani merljivi učinki izobraževanja za vzdrževalce in hišne tehnike

V oktobru 2014 smo v okviru projekta TRAP-EE izvedli prvo pilotno izobraževanje za vzdrževalce in hišne tehnike na področju zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energetske učinkovitosti, vzdrževanja sistemov ter varčne rabe energije v stavbah. Izobraževanje sledi smernicam standarda ISO 50.001, ki v členu 4.5.2 od organizacij zahteva, da svoje zaposlene ustrezno izobrazijo na področju energetske učinkovitosti in rabe energije. Ključni deležniki v tem kontekstu so predvsem vzdrževalci in hišni tehniki, ki lahko s svojim ravnanjem in uvajanjem določenih ukrepov – s katerimi se seznanijo v okviru izobraževanja – ključno doprinesejo k povečanju obratovalne energetske učinkovitosti določene stavbe ter posledično k znižanju stroškov energije.

Za oceno uspešnosti že izvedenih izobraževanj smo po enem letu ponovno opravili intervjuje z udeleženci. Na naše veliko zadovoljstvo smo prepoznali številne konkretne in merljive pozitivne učinke. Na tem mestu navajamo nekatere izjave vzdrževalcev Univerze v Ljubljani:

»Zaradi vaših konkretnih napotkov smo začeli v naši stavbi uvajati sistem servisnih knjig, s pomočjo katerega lahko beležimo različne dogodke in posege v posamezne naprave, dolgoročno sledimo posegom v naprave, oblikujemo plane vzdrževanja kar nam v celoti omogoča boljšo in učinkovitejšo kontrolo nad trenutnim stanjem.« (Vodja vzdrževanja v stavbi Univerze v Ljubljani).

»Izobraževanje, druženje in pogovor z ostalimi vzdrževalci mi je omogočilo, da sem si izoblikoval širšo sliko glede moje vloge v celovitem procesu zagotavljanja in izboljšanja energetske učinkovitosti. Začel sem dvomiti o trenutnem stanju v lastni stavbi, iskati pomanjkljivosti ter na ta način predlagal in izvedel nekatere ukrepe. Na primer; opazil sem, da iz neznanih razlogov porabimo precejšnjo količino vode in soli. Začel sem raziskovati in ugotovil, da je problem v neustreznem delovanju sistema. Lahko se pohvalim, da smo zaradi moje intervencije porabo vode znižali iz 280 m3 na 3-4 m3 na tedenski ravni kar posledično pomeni cca. 700 eur prihranka na tedenski ravni na vrhuncu hladilne sezone. Hkrati smo zaradi istih razlogov zmanjšali porabo soli iz 150 kg na 12 kg na tedenski ravni, kar pomeni cca. 275 eur prihranka na tedenski ravni. Tako bo organizacija zaradi mojih konkretnih predlogov privarčevala skoraj 20.000 eur na letni ravni, kolikor znaša moja letna plača!« (Strojni vzdrževalec stavbe Univerze v Ljubljani).

»S pomočjo kontrolnega seznama, ki ste nam ga predstavili na izobraževanju, sem podrobno analiziral lastno stavbo ter na podlagi ugotovitev izpeljal nekatere ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Tako sem prepoznal določene napake pri frekvenčnikih za pogon ventilatorjev pri klimatih ter z njihovo pre-nastavitvijo znižal rabo energije za 6 odstotkov, kar pomeni 3.500 eur prihranka na letni ravni.« (Elektro vzdrževalec stavbe Univerze v Ljubljani).